Ledvätska, Ledv

Provtagning / Provhantering

Provet tas i Heparin-fluoridrör, grå propp (glasrör).
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Grå propp, glas

(Märkt FH = glas)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na-fluorid/Na-Heparin
Röret fylls och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grå propp

OBS! Na-fluorid/Na-Heparin - rör är märkta FH såsom på bilden nedan och består av glas.


HEMATOLOGI

  • Ledv-Leukocyter (NPU14082)
  • Ledv-Neutrofila granulocyter (NPU27274)
  • Ledv-Ertytrocyter (NPU14080)

CYTOLOGI

  • Ledv-Kristaller (NPU04127)

KEMI

Provhantering

Transport

Omedelbart

Referensintervall

Referensintervall

Leukocyter

<0,2

10^9/L

Neutrofila granulocyter

<25

%

Erytrocyter

<0,10

x 10^12/L

Kristaller

Ej påvisbara


Glukos

>3

mmol/L

Albumin

10-20

g/L

Kommentar

OBS! Kristaller utförs ej på jourtid utan analyseras närmast följande vardag när behörig personal är i tjänst.

Beställningspaket: Ledv-Leukocyter, Ledv-Neutrofila granulocyter,
Ledv-Erytrocyter, Ledv-Glukos, Ledv-Kristaller.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Ledvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi + Konsult vid frågeställning
  • Beställningspaket NPU-kod: BLE00066 (se Kommentarer)
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?