Ledvätska, Ledv

Provtagning / Provhantering

HEMATOLOGI/CYTOLOGI

Na-Fluorid/Na-Heparin - grå propp (Märkt FH = glasrör)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na-fluorid/Na-Heparin
Röret fylls till markeringen och vänds 10 gånger direkt efter provtagningen.

  • Ledv-Leukocyter (NPU14082)
  • Ledv-Mononukleära celler (NPU26658)
  • Ledv-Polynukleära celler (NPU26664)
  • Ledv-Erytrocyter (NPU14080)
  • Ledv-Kristaller (NPU04127)
Provrör med grå propp märkt FHKEMI

1) Na-Fluorid/Na-Heparin - grå propp (Märkt FH = glasrör)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na-fluorid/Na-Heparin
Röret fylls till markeringen och vänds 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grå propp märkt FH

2)
K-Oxalat/Na-Fluorid - grå propp (Märkt FX = plaströr)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K-Oxalat/Na-Fluorid
Röret fylls till markeringen och vänds 10 gånger direkt efter provtagningen.
Provrör med grå propp märkt FX

Hållbarhet

Hållbarhet

Analys

Rumstemperatur

Kyl

Frys

Ledv-Leukocyter

4 timmar

-

-

Ledv-Mononukleära celler

4 timmar

-

-

Ledv-Polynukleära celler

4 timmar

-

-

Ledv-Erytrocyter

4 timmar

-

-

Ledv-Kristaller

3 dygn

3 dygn

-

Ledv-Albumin

7 dygn

7 dygn

3 månader

Ledv-Glukos

Prov skickas snarast till laboratoriet.

-

-

Ledv-Laktat

4 timmar

3 dygn (avskilt)

1 månad (avskilt)

Referensintervall

Referensintervall

Ledv-Leukocyter

<0,20

x10⁹/L

Ledv-Mononukleära celler (Utförs ej när Ledv-Leukocyter <0,10x10⁹/L)

<0,15

x10⁹/L

Ledv-Polynukleära celler (Utförs ej när Ledv-Leukocyter <0,10x10⁹/L)

<0,05

x10⁹/L

Ledv-Erytrocyter

Saknas


Ledv-Kristaller

Ej påvisbara


Ledv-Glukos

>3

mmol/L

Ledv-Albumin

10-20

g/L

Ledv-Laktat

Saknas


Kommentar

Kristaller utförs ej på jourtid utan analyseras närmast följande vardag när behörig personal är i tjänst.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Ledvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?