Ledvätska, Ledv

Provtagning / Provhantering

Provet tas i Heparin-fluoridrör, grå propp (glasrör).
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Grå propp, glas (Märkt FH = glas)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na-fluorid/Na-Heparin

Röret fylls och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.


HEMATOLOGI

 • Ledv-Leukocyter (NPU14082)
 • Ledv-Mono (NPU26658)
 • Ledv-Poly (NPU26664)
 • Ledv-Erytrocyter (NPU14080)

CYTOLOGI

 • Ledv-Kristaller (NPU04127)
Provrör med grå propp

OBS! Na-fluorid/Na-Heparin - rör är märkta FH såsom på bilden nedan och består av glas.


KEMI

Provrör FX

Provhantering

Transport

Omedelbart

Hållbarhet

Hållbarhet

Ledv-Leukocyter och Erytrocyter

Rumstemperatur

4 timmar

Referensintervall

Referensintervall

Ledv-Leukocyter

<0,20

x 10⁹/L

Ledv-Poly (utförs ej när Ledv-Leukocyter < 0,10 x10⁹/L)

<0,05

x 10⁹/L

Ledv-Mono (utförs ej när Ledv-Leukocyter < 0,10 x10⁹/L)

<0,15

x 10⁹/L

Ledv-Erytrocyter


x 10¹²/L

Ledv-Kristaller

Ej påvisbara


Ledv-Glukos

>3

mmol/L

Ledv-Albumin

10-20

g/L

Kommentar

OBS! Kristaller utförs ej på jourtid utan analyseras närmast följande vardag när behörig personal är i tjänst.

Beställningspaket: Ledv-Leukocyter, Ledv-Neutrofila granulocyter,
Ledv-Erytrocyter, Ledv-Glukos, Ledv-Kristaller.

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Ledvätska
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi + Konsult vid frågeställning
 • Beställningspaket NPU-kod: BLE00066 (se Kommentarer)
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?