Lambdakedja - U

Remiss: NCS BoS / remiss Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: NPU26856 Ackrediterad: Ja

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

7 dygn

Kyl

30 dygn

Får ej frysas


Referensintervall

Referensintervall

< 5

mg/LKommentarer

 Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores - U.

Medicinsk bakgrund och bedömning

I immunoglobulinproducerande celler bildas normalt något fler lätta kedjor än tunga kedjor. Huvudparten av de lätta kedjorna i primärurin reabsorberas och bryts ner i tubulusceller, sekundärurinen innehåller därför endast små mängder fria lätta kedjor. Vid myelomatos förekommer ofta en höggradig överproduktion av fria lätta immunoglobulinkedjor i den maligna cellklonen och i urinen ses därför en hög halt av motsvarande monoklonala lätta immunoglobulinkedja. Detta är en värdefull indikator för påvisande av förekomsten av den maligna cellklonen. Bence Jones proteinuri innebär att ökade halter av endera Kappa- eller Lambdakedjor utsöndras i urinen. Kvoten mellan dessa blir därmed högre eller lägre än när det sker en polyklonal utsöndring av lätta immunoglobulinkedjor. Utsöndringen av den monoklonala lätta immunoglobulinkedjan utgör ett mått på hur stor den maligna cellklonen är samt kan användas för att följa förändringar i cellklonens storlek.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?