Lipider - S - S

Information

De senaste rekommendationerna anger att proverna skall tas ej fastande förutom vid följande situationer:


1. Icke-fastande TG>/= 4 mmol/L

2. Diagnos/terapiuppföljning av blandade dyslipidemier eller isolerad hypertriglycerdemi

3. Start av medicinering som ger uttalad hypertriglycerdemi (t ex isotretinoin)

4. Genetiskt predisponerade individer

5. Patient som haft pankreatit associerad till en hög TG nivå

6. Provtagning som kräver fasta av annat skäl (t ex i samband med fP-glukos).

Hittade du informationen du sökte?