Laktosintolerans genotyp, DNA LCT -13910 C>T - B

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: 1 gång/vecka
NPU-kod: NPU36378 Ackrediterad: Nej

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Blod

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 


Provet kan även tas kapillärt.
Minsta provvolym: 500 µL helblod.

Indikationer

Diaréer och gaser, misstanke om laktosintolerans.

Hållbarhet

Hållbarhet

Helblod

Kyl

1 vecka

Referensintervall

Referensintervall

T/T

Homozygoti för bibehållen laktasproduktion

T/C eller C/T

Heterozygoti för bibehållen laktasproduktion

C/C

Homozygoti för laktosintolerans

Individer med genotypen C/C förlorar sin laktasaktivitet gradvis i 5 - 12 års åldern.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Laktosintolerans beror på nedsatt laktasaktivitet i tunntarmen och kan vara antingen primär genetisk eller sekundärt förvärvad på grund av tarmskada. Dessa båda former är svåra att särskilja kliniskt. Primär genetisk laktosintolerans är den vanligast förekommande formen. Patienter med misstanke om laktosintolerans diagnostiseras därför primärt med DNA-metodik av laktasgen-polymorfin -13910 C-T. Patienter med normalt uttryck av laktas i tunntarmen uppvisar genotyp T/T och patienter med klinisk laktosintolerans på genetisk bas uppvisar genotypen C/C. Patienter med genotypen C/T anses inte vara laktosintoleranta men enstaka fall av lättare laktosintolerans hos vuxna (> 15 år) kan förekomma i denna grupp. Patienter med sekundär laktosintolerans orsakad av skador i tarmslemhinnan kan ej diagnosticeras med detta test.

Vissa prover kräver kompletterande analys med DNA-sekvensering, som kan visa på polymorfier i närheten av -13910. Dessa polymorfier kan eventuellt innebära att patienter som har -13910 C/C i genotyp de facto ändå kan bryta ned laktos men detta är inte helt utvärderat. I sådana fall kan en kompletterande laktosbelastning behöva genomföras.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?