Laktosintolerans genotyp, DNA LCT -13910 C>T - B

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

Provet kan även tas kapillärt.
Minsta provvolym: 500 µL helblod.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 

Provrör med lila propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Helblod

Kyl

1 vecka

Referensintervall

Referensintervall

T/T

Homozygoti för bibehållen laktasproduktion

T/C eller C/T

Heterozygoti för bibehållen laktasproduktion

C/C

Homozygoti för laktosintolerans

Individer med genotypen C/C förlorar sin laktasaktivitet gradvis i 5 - 12 års åldern.

Övrig information

  • Analyseras: 1 gång/vecka
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU36378
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?