Karbamazepin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01457 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

1 månad

Referensintervall

Referensintervall

Ej i kombination med andra läkemedel

Vuxen

20 - 40

µmol/L

Kommentarer

  • Terapikontroll
  • Ej kritiskt när provet tas.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Karbamazepin är ett antiepileptiskt läkemedel som används för behandling av alla former av partiell epilepsi, generaliserade toniska-kloniska anfall, enkla och komplexa partiella anfall. Karbamazepin används även för behandling av trigeminusneuralgi och vissa psykiatriska tillstånd. I cirkulationen är karbamazepin proteinbundet till cirka 70 %. Substansen metaboliseras i levern till karbamazepin-10,11-epoxid, som är farmakologiskt aktivt, därefter till karbamazepin-10,11-dihydroxid. Båda metaboliterna utsöndras i urinen. Plasmakoncentrationen av epoxidmetaboliten kan variera mellan 15 och 48 % av modersubstansens koncentration. Epoxiden har en kortare halveringstid (5–8 timmar) än modersubstansen (8–60 timmar). Halveringstiden sjunker vid upprepad tillförsel pga enzyminduktion. Vissa läkemedel som t. ex. erytromycin, och dextropropoxifen hämmar metabolismen och kan ge betydande ökning av serumkoncentrationen vid samtidig användning.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?