Kreatinin - tU, - U

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: U-Kreatinin: NPU09102, tU-Kreatinin: NPU03800 Ackrediterad: Ja

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin


Dygnsmängd samlas i plastdunk utan tillsats.
Till exempel om man ska samla från 07:00 - 07:00 tömmer man blåsan och kastar urinen klockan 07:00 första dagen. Sedan samlas all urin fram till och med 07:00 nästa dag.
Mät urinvolymen och ange den och tiden för urinsamlingen på remissen.
Väl blandad urin sänds därefter i ett urinrör med gul propp.

Se: Patientvägledning Pdf, 74 kB.

Vid analys av enbart U-Kreatinin (ej dygnsmängd) är samling av urin i plastdunk inte nödvändigt.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

6 dygn

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

5,9 - 14

mmol/d

Män

7,7 - 21

mmol/d

Medicinsk bakgrund och bedömning

U-/tU-Kreatinin. Kreatinin är en omvandling/anhydridform av kreatin som frigörs i anslutning till muskelkontraktion. Kreatininbildningen sker i proportion till muskelmassans storlek och är inte relaterad till aktiviteten och utgör den metabola slutprodukten. Vid normal serumnivå utsöndras kreatininet via njurarna genom filtration i glomeruli.

Eftersom kreatininutsöndringen i urinen hos en individ normalt är konstant kan utsöndring av andra substanser via njurarna relateras till kreatininutsöndringen och blir därmed oberoende av den aktuella diuresen. Dygnsutsöndringen av kreatinin (tU-krea) kan också användas för att kontrollera att urinsamlingen är rimlig.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?