Kreatinin - tU, - U

Provtagning

Provet tas i urinrör med beige propp.

Dygnsmängd samlas i plastdunk utan tillsats. Till exempel om man ska samla från 07.00-07.00 tömmer man blåsan och kastar urinen klockan 07.00 första dagen. Sedan samlas all urin fram till och med 07.00 nästa dag.
Mät urinvolymen och ange den och tiden för urinsamlingen på remissen. Väl blandad urin sänds därefter i ett urinrör med beige propp.

Vid analys av enbart U - Kreatinin (ej dygnsmängd) är samling av urin i plastdunk inte nödvändigt.

Se: Patientvägledning Pdf, 74 kB.

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Urinrör med beige propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

6 dygn

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

5,9 - 14

mmol/d

Män

7,7 - 21

mmol/d

Medicinsk bakgrund och bedömning

U-/tU-Kreatinin. Kreatinin är en omvandling/anhydridform av kreatin som frigörs i anslutning till muskelkontraktion. Kreatininbildningen sker i proportion till muskelmassans storlek och är inte relaterad till aktiviteten och utgör den metabola slutprodukten. Vid normal serumnivå utsöndras kreatininet via njurarna genom filtration i glomeruli.

Eftersom kreatininutsöndringen i urinen hos en individ normalt är konstant kan utsöndring av andra substanser via njurarna relateras till kreatininutsöndringen och blir därmed oberoende av den aktuella diuresen. Dygnsutsöndringen av kreatinin (tU-krea) kan också användas för att kontrollera att urinsamlingen är rimlig.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Urin
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-koder:
    • tU - Kreatinin: NPU03800
    • U - Kreatinin: NPU09102
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?