LH, Lutropin - S

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn Analyseras: 2 gånger/vecka
NPU-kod: NPU02618 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Serumrör (röd propp)

Provrör med röd propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Indikationer

  • Misstanke om sjukdom i hypotalamus-hypofys-gonad-axeln
  • Amenorré, primär och sekundär
  • Oligomenorré
  • Anovulatoriska blödningar
  • Beräkning av tidpunkten för ovulation
  • Påvisning av inlett klimakterium

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

1 år

OBS! Om provet inte analyseras inom 24 timmar ska serumet avskiljas till ett nytt rör.

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

Folikelfas

1,8 - 12

IE/L


Ovulationsfas

7,6 - 89

IE/L


Lutealfas

0,6 - 14

IE/L


Postmenopaus

5,2 - 62

IE/L

Män


0,6 - 12

IE/L

Barn

(före pubertet)

< 1,0

IE/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-LH, Luteiniserande hormon tillhör, tillsammans med FSH, gonadotropinerna. LH och FSH reglerar och stimulerar synergistiskt tillväxten och funktionen av gonaderna (äggstockar och testiklar).
Hos kvinnor inducerar LH ovulation, underhåller funktionen av corpus luteum och stimulerar dess produktion av progesteron. Hos män stimulerar LH testosteronbildningen i testiklarnas interstitiella celler (Leydigceller).

 LH frisätts i pulser från hypofysens framlob och cirkulerar i fri form i blodet.
Bestämning av LH-koncentrationen görs vid utredning av gonadfunktionen t ex vid amenorré, menopaussyndrom och misstänkt Leydigcellsinsufficiens.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?