LH, Lutropin - S

Indikationer

 • Misstanke om sjukdom i hypotalamus-hypofys-gonad-axeln
 • Amenorré, primär och sekundär
 • Oligomenorré
 • Anovulatoriska blödningar
 • Beräkning av tidpunkten för ovulation
 • Påvisning av inlett klimakterium

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp, RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med röd, orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

3 dygn

Kyl

5 dygn

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

Folikelfas

1,8 - 12

IE/L


Ovulationsfas

7,6 - 89

IE/L


Lutealfas

0,6 - 14

IE/L


Postmenopaus

5,2 - 62

IE/L

Män


0,6 - 12

IE/L

Barn

(före pubertet)

< 1,0

IE/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-LH, Luteiniserande hormon tillhör, tillsammans med FSH, gonadotropinerna. LH och FSH reglerar och stimulerar synergistiskt tillväxten och funktionen av gonaderna (äggstockar och testiklar).
Hos kvinnor inducerar LH ovulation, underhåller funktionen av corpus luteum och stimulerar dess produktion av progesteron. Hos män stimulerar LH testosteronbildningen i testiklarnas interstitiella celler (Leydigceller).

 LH frisätts i pulser från hypofysens framlob och cirkulerar i fri form i blodet.
Bestämning av LH-koncentrationen görs vid utredning av gonadfunktionen t ex vid amenorré, menopaussyndrom och misstänkt Leydigcellsinsufficiens.

Övrig information

 • Analyseras: 2 gånger/vecka
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU02618
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?