Kappakedja - U

Provtagning

Provet tas i urinrör, beige propp.
Morgonurin

Urinrör, beige propp

Rörstorlek / Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

8 dygnReferensintervall

Referensintervall

< 7

mg/LKommentar

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores, Proteiner - U.

Medicinsk bakgrund och bedömning

U-Ig Kappakedja. Förekomsten av Bence Jones proteinuri är en viktig indikator på att en malign expansion av en plasmacellsklon äger rum. Urinutsöndringen av den fria lätta monoklonala immunglobulinkedjan ökar med massan hos den maligna cellklonen och kan användas för att följa sjukdomens förlopp och resultatet av behandlingsförsök. Detta gäller också de former av myelomatos där endast fri lätt kedja produceras och därför oftast ingen M-komponent i plasma kan påvisas. Sällsynta fall av Bence Jones proteinuri i avsaknad av malign proliferation av en plasmacellsklon har beskrivits.
Om urinhalten av albumin och IgG är normal, kan förekomst av signifikant mängd hela immunglobulinmolekyler uteslutas. Om, i ett sådant läge, en kraftig ökning av antingen kappa eller lambdakedjeimmunreaktiviteten, uppmäts, kan man direkt dra slutsatsen att Bence Jones proteinuri föreligger.

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Urin
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU26855
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?