Kalprotektin - F

Indikationer

 • Skilja icke-inflammatoriska tarmbesvär (IBS) från inflammatorisk tarmsjukdom (IBD):
 • I ett primärvårdklientel med mag-tarmsymtom anses ett negativt värde utesluta inflammation
 • Är användbart förutsatt att andra orsaker såsom mag-tarminfektioner uteslutits. Testet skulle kunna minska andelen patienter som behöver genomgå endoskopisk undersökning
 • Bedöma förlopp och behandlingseffekt vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit

Provtagning

Fyll burken till en fjärdedel med faeces i faeces-burk med sked/transporthylsa (art.nr 12775).
Det här provet ska lämnas in inom 3 dagar efter att du tagit provet.

Patientinformation Pdf, 32.1 kB.

Faeces-burk med sked och transporthylsa

Provhantering

OBS! Provet kan bara frysas och tinas 1 gång.

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

6 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall
< 4 år Saknas
≥ 4 år < 50 mg/kg • Normalgränsen för vuxna är < 50 mg/kg, en nivå som kan användas för barn från ca 4 års ålder. Friska nyfödda barn kan dock ha kraftigt förhöjda värden.
 • Nivåer mellan 50-100 mg/kg bör följas upp kliniskt och vid nyupptäckta värden >100 mg/kg bör vidareutredning med koloskopi övervägas.
 • Förhöjda värden kan också erhållas vid behandling med NSAID-preparat.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Kalprotektin är ett akutfasprotein som finns i neutrofila granulocyter. Vid organiska tarmsjukdomar har man funnit upp till 1000x förhöjda nivåer av kalprotektin i avföring, jämfört med friska individer. Kalprotektin i avföring har i studier visat god överensstämmelse med den mikroskopiska inflammationen i tarmen. Kalprotektin är en stabil markör med hög känslighet, som inte påverkas av medicinering, kosttillskott eller av enzymatisk nedbrytning.
Analysen används vid utredning av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) samt vid uppföljning av sjukdomsförlopp och behandlingseffekt. Analys av kalprotektin kan därför i många fall ersätta en för patienten mödosam koloskopi.

Analys av Faeces-Kalprotektin används vid utredning av IBD (Inflammatory Bowel Disease) samt för kontroll av sjukdomsaktivitet och behandling. Koncentrationen av kalprotektin uttrycks som mikrogram kalprotektin per gram faeces. Hos friska vuxna individer är medianvärdet ca 25 mg/kg. Medianvärdet hos patienter med kolorektal cancer är ca 350 mg/kg. Patienter med aktiv, symtomatisk IBD har nivåer mellan 200 och 2000 mg/kg. Provsvar som är högre än 50 mg/kg betraktas som positiva. Friska nyfödda barn kan ha kraftigt förhöjda värden. Normalgränsen för vuxna (< 50 mg/kg) kan användas för barn från ca 4 års ålder.
Faeces-Kalprotektin har starkt prediktivt värde för skov av ulcerös kolit. Medianvärdet för kalprotektin hos patienter med kolorektal cancer är c:a 350 mg/kg. Förhöjda värden kan också erhållas vid behandling med NSAID-preparat.

Övrig information

 • Analyseras: 3 gånger/vecka
 • System: Faeces
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU26814
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?