Leukocyttyp (Diff) - B

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU18156 Ackrediterad: Nej

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Blod

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Analysen ska ske inom 8 timmar, annars ska utstryk göras och sändas tillsammans med provet. Se instruktionsvideo för blodutstryk.

Film om blodutstryk

Provhantering

Transport 

Utstryk på glas packas i plastförpackning avsedd för objektglas. 
Se: Transportmaterial

Objektglaskassett

Objektkassett

Transportförpackning för objektglas

Transportförpackning för objektglas

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

8 timmar

Kyl

24 timmar


Analysen ska ske inom 8 timmar, annars ska utstryk göras och sändas tillsammans med provet.

Referensintervall

Referensintervall

Neutrofila (totalt)

Vuxna >18 år

1,6 - 5,9

x 10⁹/L


Barn

Flickor

Pojkar


0 - 14 dagar

1,7 - 6,8

1,6 - 6,1

x 10⁹/L

15 - 30 dagar

1,2 - 4,8

1,8 - 5,5

x 10⁹/L

31 - 60 dagar

1,00 - 4,7

0,83 - 4,2

x 10⁹/L

61 - 180 dagar

1,00 - 7,2

0,97 - 5,5

x 10⁹/L

6 månader - 14 år

1,6 - 6,7

1,6 - 6,7

x 10⁹/L

15 - 17 år

2,0 - 9,6

2,0 - 9,6

x 10⁹/LLymfocyter

Vuxna >18 år

1,1 - 3,5

x 10⁹/L


Barn

Flickor

Pojkar


0 - 14 dagar

1,8 - 8,0

2,1 - 7,5

x 10⁹/L

15 - 30 dagar

2,4 - 8,2

2,1 - 8,4

x 10⁹/L

31 - 60 dagar

2,3 - 9,1

2,5 - 8,0

x 10⁹/L

61 - 180 dagar

2,1 - 9,0

2,5 - 8,9

x 10⁹/L

6 månader - 5 år

1,8 - 7,8

1,8 - 7,8

x 10⁹/L

6 år - 12 år

1,3 - 4,1

1,3 - 4,1

x 10⁹/L

13 - 17 år

1,2 - 3,6

1,2 - 3,6

x 10⁹/LMonocyter

Vuxna >18 år

0,20 - 0,80

x 10⁹/L


Barn

Flickor

Pojkar


0 - 14 dagar

0,57 - 1,7

0,52 - 1,8

x 10⁹/L

15 - 30 dagar

0,42 - 1,2

0,28 - 1,4

x 10⁹/L

31 - 60 dagar

0,28 - 1,2

0,28 - 1,1

x 10⁹/L

61 - 180 dagar

0,24 - 1,2

0,28 - 1,1

x 10⁹/L

6 månader - 17 år

0,20 - 0,80

0,20 - 0,80

x 10⁹/LEosinofila

Vuxna >18 år

0,00 - 0,50

x 10⁹/L


Barn

Flickor

Pojkar


0 - 14 dagar

0,09 - 0,64

0,12 - 0,66

x 10⁹/L

15 - 30 dagar

0,06 - 0,75

0,08 - 0,80

x 10⁹/L

31 - 60 dagar

0,04 - 0,63

0,05 - 0,57

x 10⁹/L

61 - 180 dagar

0,02 - 0,74

0,03 - 0,61

x 10⁹/L

6 månader - 13 år

0,05 - 0,70

0,05 - 0,70

x 10⁹/L

14 - 17 år

0,03 - 0,60

0,03 - 0,60

x 10⁹/LBasofila

Vuxna >18 år

0,00 - 0,10

x 10⁹/L


Barn

Flickor

Pojkar


0 - 14 dagar

0,02 - 0,07

0,02 - 0,11

x 10⁹/L

15 - 30 dagar

0,01 - 0,06

0,01 - 0,07

x 10⁹/L

31 - 60 dagar

0,01 - 0,05

0,01 - 0,07

x 10⁹/L

61 - 180 dagar

0,01 - 0,07

0,01 - 0,06

x 10⁹/L

6 månader - 17 år

0,00 - 0,10

0,00 - 0,10

x 10⁹/L

Kommentarer

Ersätts vid behov med differentalräkning i mikroskop.
Vardagar svar inom 24 timmar.
Lö - sö samt helgdagar svar inom 72 timmar.

Medicinsk bakgrund och bedömning

B-Leukocyttyp, Blod- Leukocyttyp;antalskoncentration (maskinell procedur).
Då antalet leukocyter är förhöjt eller sänkt sker komplettering med räkning av leukocyttyper för att utröna i vilket/vilka cellsystem en rubbning föreligger. Detsamma kan gälla vid normalt antal leukocyter, om klinisk misstanke föreligger om ett förändrat antal av något särskilt cellslag till exempel lymfocyter (som vid mononukleos), eosinofila granulocyter (överkänslighetsreaktioner, maskinfektioner), basofila granulocyter (polycytaemia vera) eller leukemi.

Neutrofili är vanligen ett ospecifikt tecken på inflammatorisk reaktion, infektiös såväl som icke-infektiös.
I samband med svåra infektioner, sepsis, benmärgsmetastaser, etc. kan man få en kraftig ökning av antalet neutrofila granulocyter, >50 x 10^9/L, ej sällan med ett omoget inslag i mönstret.
Vid kronisk myeloisk leukemi ses vanligen mycket höga värden (50- 100- 300 x 10^9/L).
Neutropeni och agranulocytos är vanligen tecken på benmärgsskada och därmed sammanhängande nedsättning av leukocytproduktionen på basen av en sjukdom till exempel B12- och folat-brist eller leukemi, eller genom läkemedel till exempel cytostatika. Risk för svåra pyogena infektioner föreligger när antalet neutrofila granulocyter är mindre än 1,0 x 10^9/L och risken blir mycket stor när antalet understiger 0,5 x 10^9/L.

Eosinofili ses vid allergiska tillstånd såsom astma och läkemedelsallergier, och även vid infektioner med vissa parasiter och vid reumatiska sjukdomar.

Lymfocytos förekommer vid akuta virusinfektioner med pertussis, rubella och mononukleos som klassiska exempel. Höga och mycket höga värden, (10-50-100-200 x 10^9/L) med en enformig, mogen bild är typisk för kronisk lymfatisk leukemi.
Lymfopeni kan uppkomma vid behandling med kortikosteroider eller cytostatika, samt vid vissa immunodefekter, till exempel AIDS.

Monocytos ses vid långdragna inflammatoriska tillstånd såväl infektiösa (endokardit, tuberkulos) som icke infektiösa (Crohns sjukdom, sarkoidos) samt vid maligna sjukdomar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?