Ketonkroppar, testremsa - U

Synonymer: Acetoacetat

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU10504 Ackrediterad: Nej

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Indikationer

  • Övervakning på sjukhus vid diabetisk ketoacidos
  • Övervakning av patienter med diabetes mellitus

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 timmar

Kyl

24 timmar

Referensintervall

Negativ

Kommentarer

Ingår i analysen Multistix, testremsa.

Om testet inte kan utförs inom två timmar efter provtagning ska provet omedelbart kylas och sedan få återgå till rumstemperatur innan testet utförs och homogeniseras utan centrifugering.

Medicinsk bakgrund och tolkning

Ketonbildningen sker uteslutande i levern och innefattar acetoacetat (acetättiksyra), 3-hydroxibutyrat (beta-hydroxismörsyra) samt aceton. Hyperketonemi av lindrig till måttlig grad ses vid svält och extrem fasta. Svåra former av hyperketonemi med ketonuri ses vid alkoholketoacidos samt okontrollerad diabetes mellitus.
Teststickorna mäter acetoacetat i urinen och om kvoten acetoacetat/3-hydroxibutyrat är låg kan graden av ketonuri missbedömas som falskt låg.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?