LDL- Kolesterol - fP, -P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: fP - LDL-Kolesterol: NPU10171, P - LDL-Kolesterol: SWE05408 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Patientförberedelser
fP - LDL-Kolesterol: Minst 8 timmars fasta. Med fasta menas att patienten avstår från all fast föda,
all dryck utom vatten och osötat kaffe/te och inte röker. Kan även tas icke fastande.
P - LDL-Kolesterol: Inga speciella förberedelser krävs.

Indikation

  • Bedömning av risken för aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom, särskilt vid förhöjd kolesterolnivå

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

18 - 30 år

1,2 - 4,3

mmol/L

31 - 50 år

1,4 - 4,7

mmol/L

> 50 år

2,0 - 5,3

mmol/L

Referensintervall

Barn

0 - 6 månader

0,3 - 4,5

mmol/L

Flickor 7 månader - 5 år

0,7 - 2,6

mmol/L

Pojkar 7 månader - 5 år

0,8 - 2,8

mmol/L

6 - 17 år

1,1 - 3,4

mmol/L

Kommentarer

P-Triglycerider kan tas som icke-fastande. Vid fasteprovtagning ska patienten vara fastande sedan minst 8 timmar.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-LDL-Kol, P/S-LDL-Kolesterol. Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i cellmembraner och utgör också utgångsmaterial för syntes av gallsyror, könshormoner mm. P/S-LDL-kolesterol står för 60-70% av det totala kolesterolet.

Analys av LDL-kolesterol ingår tillsammans med triglycerider, HDL- och total kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

Måttlig till uttalad ökning av LDL-nivån uppträder sekundärt vid åtskilliga tillstånd. Vid nefrotiskt syndrom ses en ökning av LDL. Vid hypertyreos stimuleras det hepatiska lipaset som ger en tendens till låga LDL-nivåer samt låga HDL-koncentrationer. Inflammationer och infektioner ger en måttlig övergående LDL- och HDL-sänkning.

Förhöjda LDL-koncentrationer ses regelbundet vid olika sorters familjära dyslipoproteinemier.

De senaste rekommendationerna anger att proverna skall tas ej fastande förutom vid följande situationer:

1. Icke-fastande TG>/= 4 mmol/L

2. Diagnos/terapiuppföljning av blandade dyslipidemier eller isolerad hypertriglycerdemi

3. Start av medicinering som ger uttalad hypertriglycerdemi (t ex isotretinoin)

4. Genetiskt predisponerade individer

5. Patient som haft pankreatit associerad till en hög TG nivå

6. Provtagning som kräver fasta av annat skäl (t ex i samband med fP-glukos).

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?