Kalium, K - tU, - U

Remiss: Klinisk kemi
Analyserade laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: U-Kalium: NPU03787, tU-Kalium: NPU03229 Ackrediterad: Ja

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin


Dygnsmängd samlas i plastdunk utan tillsats.
Till exempel om man ska samla från 07:00 - 07:00 tömmer man blåsan och kastar urinen klockan 07:00 första dagen. Sedan samlas all urin fram till och med 07:00 nästa dag.
Mät urinvolymen och ange den och tiden för urinsamlingen på remissen.
Väl blandad urin sänds därefter i ett urinrör med gul propp.

Se: Patientvägledning Pdf, 74 kB.

Vid analys av enbart U-Kalium (ej dygnsmängd) är samling av urin i plastdunk inte nödvändigt.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

45 dygn

Kyl

2  månader

Frys

1  år

Referensintervall

Referensintervall

tU - Kalium

25 - 125

mmol/d

U - Kalium

Saknas

mmol/d

Medicinsk bakgrund och bedömning

U-K, Kalium, tU-K, patient Urin KaliumtU-Kalium används för att följa omsättningen av kalium, ofta tillsammans med tU-Kalium för att bedöma behovet av diuretikabyte.

Njurarna har ingen tröskel för utsöndring av kalium vid låga plasmakoncentrationer. Vid total kaliumkarens faller utsöndringen i urinen påtagligt först efter 10-14 dagar som är tiden det tar för kaliumsparande mekanismer att träda in med full kraft. Urinen blir samtidigt sur beroende på att natrium, vid kaliumbrist, reabsorberas endast i utbyte mot vätejoner. Vidare blir urinen hypoosmolal, eftersom ADH-effekten uteblir vid kaliumbrist i tubuluscellerna. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?