Kalium, K - tU, - U

Provtagning

Provet tas i Urinrör, beige propp.

((samlingstid 20-26 t. samlingsinstruktioner) Centrifugering? )

Dygnsmängd (tU - Kalium) samlas i plastdunk utan tillsats. Till exempel om man ska samla från 07.00-07.00 tömmer man blåsan och kastar urinen klockan 07.00 första dagen. Sedan samlas all urin fram till och med 07.00 nästa dag.
Mät urinvolymen och ange den och tiden för urinsamlingen på remissen. Väl blandad urin sänds därefter i ett urinrör med beige propp.

Vid analys av enbart U - Kalium (ej dygnsmängd) är samling av urin i plastdunk inte nödvändigt.

Se: Patientvägledning Pdf, 74 kB.

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Urinrör med beige propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

45 dygn

Kyl

2  månader

Frys

1  år

Referensintervall

Referensintervall

tU - Kalium

25 - 125

mmol/d

U - Kalium

Saknas

mmol/d

Medicinsk bakgrund och bedömning

U-K, Kalium, tU-K, patient Urin KaliumtU-Kalium används för att följa omsättningen av kalium, ofta tillsammans med tU-Kalium för att bedöma behovet av diuretikabyte.

Njurarna har ingen tröskel för utsöndring av kalium vid låga plasmakoncentrationer. Vid total kaliumkarens faller utsöndringen i urinen påtagligt först efter 10-14 dagar som är tiden det tar för kaliumsparande mekanismer att träda in med full kraft. Urinen blir samtidigt sur beroende på att natrium, vid kaliumbrist, reabsorberas endast i utbyte mot vätejoner. Vidare blir urinen hypoosmolal, eftersom ADH-effekten uteblir vid kaliumbrist i tubuluscellerna. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Urin
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-koder:
    • tU - Kalium: NPU03229
    • U - Kalium: NPU03787
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?