CEA - S

Indikationer

  • CEA är en etablerad tumörmarkör och kliniskt användes CEAmätningar i serum i synnerhet vid uppföljningen av patienter med CEA-producerande tumörer fr.a koloncancer
  • Förhöjda CEA-halter i serum kan tyda på malign tumör av oftast gastrointestinalt ursprung. Levercirros, vissa benigna tumörer, kroniska lungsjukdomar samt kroniska inflammatoriska tillstånd kan vara förenat med måttligt förhöjda nivåer av CEA
  • Rökare kan uppvisa lätt förhöjda halter

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

6 månader


Referensintervall

Referensintervall

< 5

µg/LMedicinsk bakgrund och bedömning

CEA är ett glykoprotein med ett kolhydratinnehåll på ca 50 % och en molekylvikt på ca 180 kDa. CEA förekommer normalt i kolorektal slemhinna och i andra epiteliala vävnader som t ex vaginalt epitel och många körtelepitel. De högsta koncentrationerna av CEA ses vid primär kolorektal cancer, där koncentrationen i tumörvävnaden kan öka med en faktor 500 jämfört med normal kolonslemhinna. Förhöjda nivåer av CEA ses även vid andra tumörer i t ex ventrikel, bröst eller bronker.
Den diagnostiska sensitiviteten vid kolorektal cancer ökar med utbredningen och är vid olika stadier: Dukes A: 0-20%, Dukes B: 40-60 %, Dukes C: 60-80 %, Dukes D: 80-85 %.Ett normalt CEA utesluter således inte kolorektal cancer. CEA kan vara förhöjt vid ett flertal icke-maligna tillstånd såsom pankreatit, levercirrhos, inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen, t ex Mb Crohn, divertikulit samt inflammatoriska tillstånd i lungorna.Indikation för analys av CEA är främst postoperativ uppföljning av patienter som opererats för kolorektal cancer samt för bedömning av tumörutbredning vid metastaserad sjukdom, särskilt levermetastaser. 

Övrig information

  • Analyseras: 2 gånger/vecka
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19719
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?