CEA - S

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn Analyseras: 2 gånger/veckan
NPU-kod: NPU19719 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Indikationer

  • CEA är en etablerad tumörmarkör och kliniskt användes CEAmätningar i serum i synnerhet vid uppföljningen av patienter med CEA-producerande tumörer fr.a koloncancer
  • Förhöjda CEA-halter i serum kan tyda på malign tumör av oftast gastrointestinalt ursprung. Levercirros, vissa benigna tumörer, kroniska lungsjukdomar samt kroniska inflammatoriska tillstånd kan vara förenat med måttligt förhöjda nivåer av CEA
  • Rökare kan uppvisa lätt förhöjda halter

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

6 månader


Referensintervall

Referensintervall

< 5

µg/LMedicinsk bakgrund och bedömning

CEA är ett glykoprotein med ett kolhydratinnehåll på ca 50 % och en molekylvikt på ca 180 kDa. CEA förekommer normalt i kolorektal slemhinna och i andra epiteliala vävnader som t ex vaginalt epitel och många körtelepitel. De högsta koncentrationerna av CEA ses vid primär kolorektal cancer, där koncentrationen i tumörvävnaden kan öka med en faktor 500 jämfört med normal kolonslemhinna. Förhöjda nivåer av CEA ses även vid andra tumörer i t ex ventrikel, bröst eller bronker.
Den diagnostiska sensitiviteten vid kolorektal cancer ökar med utbredningen och är vid olika stadier: Dukes A: 0-20%, Dukes B: 40-60 %, Dukes C: 60-80 %, Dukes D: 80-85 %.Ett normalt CEA utesluter således inte kolorektal cancer. CEA kan vara förhöjt vid ett flertal icke-maligna tillstånd såsom pankreatit, levercirrhos, inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen, t ex Mb Crohn, divertikulit samt inflammatoriska tillstånd i lungorna.Indikation för analys av CEA är främst postoperativ uppföljning av patienter som opererats för kolorektal cancer samt för bedömning av tumörutbredning vid metastaserad sjukdom, särskilt levermetastaser. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?