CKMB, Kreatinkinas isoenzym MB - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19750 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Instabil angina pectoris, akut myokardskada, hjärtinfarkt särskilt reinfarkt, vid antitrombotisk behandling av coronarkärlstrombos med trombolys.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Om provet inte analyseras inom 8 timmar ska det avskiljas till ett nytt rör.

Hållbarhet

Hållbarhet

Avskiljd plasma

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

1 månad


Referensintervall

Referensintervall

< 5

µg/L 

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-Creatinkinas, isoenzym MB. Kreatinkinas är ett enzym som spelar en viktig roll vid reglering av muskulaturens energiomsättning. Enzymet förekommer i tre olika isoformer, CKMM, CKMB och CKBB. CKMM är det dominerande enzymet i skelettmuskulatur och myokard men andelen CKMB är betydligt högre i myokardiet, upp till ca 10-20 %. Vid hjärtmuskelskada ökar CKMB-nivån, därför används CKMB som markör för myokardskada. CKMB är påvisbart i blodet cirka 3–8 timmar efter uppträdandet av hjärtsymptom och kan förbli påvisbart under 2-3 dygn beroende på tillståndets förlopp.
På grund av den kortare halveringstiden för CKMB jämfört med troponinerna används CKMB rutinmässigt för att påvisa reinfarcering i samband med perkutan koronar intervention (PCI). 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?