AFP - S (Alfa-fetoprotein)

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn Analyseras: 2 gånger/vecka
NPU-kod: NPU02043 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp

3 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

 

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna (ej gravida)

< 7

kIE/L

Nyfödda

50 000 - 200 000

kIE/L

Sjunker till vuxenvärde under första - andra levnadsåret 

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

AFP är ett plasmaprotein, som består av en enkel polypeptidkedja med en molekylmassa på 65-70 kDa och med ett kolhydratinnehåll på c:a 4%. Det förekommer normalt under fostertiden med maximal plasmakoncentration på c:a 2 g/L. Normala vuxennivåer (<c:a 10 ug/L ~10 kIE/L) nås under 2:a levnadsåret. AFP är en etablerad tumörmarkör som kliniskt används fr.a vid diagnostik och uppföljning av patienter med primär levercancer, germinalcellstumörer och testikelcancer. I dessa tumörer kan ses kraftigt förhöjda (upp till flera hundra tusen kIE/L) AFP-halter i serum. 70–95 % av patienterna med primärt hepatocellulärt karcinom har förhöjda AFP-värden.

Måttligt förhöjda serumnivåer (upp till några hundra kIE/L) kan förekomma vid snabb levercellsregeneration som vid levercirros eller hepatit.

Humant koriongonadotropin (hCG) och AFP är viktiga parametrar för att uppskatta överlevnadslängden för patienter med framskridna icke-seminomatösa könscelltumörer. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?