Albumin, Elfores - U

Remiss: NCS BoS + digital remiss Elfores bedömningsutlåtande / remiss Klinisk kemi + Proteinelektrofores Pdf, 956 kB.
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: BLE00327 Ackrediterad: Ja

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

30 dygn

Får ej frysas


Referensintervall

Referensintervall

< 30

mg/L

Kommentar

Ingår i Elfores - U.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Albumin i urin analyseras som mått på glomerulusskada. Mängden albumin i urinen vid glomerulusskada beror främst på graden av permeabilitetsrubbning i glomeruli, på antalet skadade men fungerande glomeruli och på albuminkoncentrationen i plasma. Låggradig albuminuri (25-100 mg/dygn) benämns mikroalbuminuri. Den hör till bilden vid febertillstånd, uttalad inflammation och kardiell insufficiens utan samtidig påtaglig njurskada och har då ringa praktiskt intresse. Förekomst av mikroalbuminuri är däremot av intresse för att påvisa och följa upp diabetes och hypertoni, då mikroalbuminuri är det rutinmässigt först mätbara tecknet på uppkomst och utveckling av njurskada hos dessa patientgrupper.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?