Ascitesvätska, Asc

Provtagning / Provhantering

För analyssortiment se NCS Cross. Välj analys enligt önskemål.

Hematologi

EDTA-rör, lila propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA

  • Asc-Celler (BLE00261)   
  • Asc-Erytrocyter (NPU08934) 
Provrör med lila propp

Kemi

1) SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel

Provrör med gul propp

2) K - Oxalat / Na - Fluorid - rör utan gel, grå propp

(Märkt FX = plast)
Rörstorlek/Blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K - Oxalat / Na - Fluorid
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grå propp märkt FX

Övrigt

Serumrör, röd propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator

  • Asc-pH(BLE00272)
provrör med röd propp

Referensintervall

Referensintervall

Asc-Celler

<0,2

x10^12/L

Vid Asc-Celler: >0,2x10^9/L görs typning av celler som anges i %

Asc-Erytrocyter

lämnas endast vid förekomst

x10^12/L

Asc-Albumin

<15

g/L

Asc-LD


µkat/L

Asc-Bilirubin


µmol/L

Asc-Pankreasamylas


µkat/L

Asc-Glukos


mmol/L

Asc-Kolesterol


mmol/L

Asc-Triglycerider


mmol/L

Asc-Laktat


mmol/L

Asc-pH


pH enh

Utlåtande

Om utlåtande önskas skall det beställas med frågeställning enligt provtagningsföreskrifter i NCS Cross.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Ascitesvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?