Ascitesvätska, Asc

Provtagning / Provhantering

För analyssortiment se NCS Cross. Välj analys enligt önskemål.

Hematologi

EDTA-rör, lila propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA

 • Asc-Celler (BLE00261)   
 • Asc-Erytrocyter (NPU08934) 
Provrör med lila propp

Kemi

1) SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel

 • Asc-Albumin (NPU19671)
 • Asc-LD (BLE00268)
 • Asc-Bilirubin (BLE00269)
 • Asc-Pankreasamylas (NPU19984)
 • Asc-Glukos (BLE00267)
 • Asc-Kolesterol  (BLE00270)
 • Asc-Triglycerider (BLE00271)
Provrör med gul propp

2) Glasrör, grå propp
(Märkt FH = glas)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na-fluorid/Na-Heparin

Transport
Isbad. Omedelbart till laboratoriet.

 • Asc-Laktat (BLE00275)
Provrör med grå propp

Övrigt

Serumrör, röd propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator

 • Asc-pH(BLE00272)
provrör med röd propp

Referensintervall

Referensintervall

Asc-Celler

<0,2

x10^12/L

Vid Asc-Celler: >0,2x10^9/L görs typning av celler som anges i %

Asc-Erytrocyter

lämnas endast vid förekomst

x10^12/L

Asc-Albumin

<15

g/L

Asc-LD


µkat/L

Asc-Bilirubin


µmol/L

Asc-Pankreasamylas


µkat/L

Asc-Glukos


mmol/L

Asc-Kolesterol


mmol/L

Asc-Triglycerider


mmol/L

Asc-Laktat


mmol/L

Asc-pH


pH enh

Utlåtande

Om utlåtande önskas skall det beställas med frågeställning enligt provtagningsföreskrifter i NCS Cross.

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Ascitesvätska
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.