Ascitesvätska, Asc

Provtagning / Provhantering

HEMATOLOGI

EDTA-rör, lila propp
Rörstorlek/blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds 10 gånger direkt efter provtagningen.

  • Asc-Leukocyter (NPU18872)
  • Asc-Mononukleära celler (NPU26656)
  • Asc-Polynukleära celler (NPU26662)
Provrör med lila propp


KEMI

1) PST-rör, mintgrön propp
Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds 10 gånger direkt efter provtagningen.

PST-rör (mintgrön propp)


2) K-Oxalat/Na-Fluorid - rör utan gel, grå propp (Märkt FX = plaströr)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K-Oxalat/Na-Fluorid
Röret fylls till markeringen och vänds 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grå propp märkt FXÖVRIGT

Serumrör, röd propp
Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds 10 gånger direkt efter provtagningen.

  • Asc-pH(BLE00272)
provrör med röd propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Analys

Rumstemperatur

Kyl

Frys

Asc-Leukocyter

4 timmar

24 timmar

-

Asc-Mononukleära celler

4 timmar

24 timmar

-

Asc-Polynukleära celler

4 timmar

24 timmar

-

Asc-Albumin

2,5 månader

5 månader

3 månader

Asc-LD

1 vecka

4 dygn

6 veckor

Asc-Bilirubin

24 timmar

1 vecka

6 månader

Asc-Pankreasamylas

1 vecka

1 månad

1 år

Asc-Glukos

Centrifugeras inom 30 minuter,

därefter 2 dygn.

1 vecka

3 månader

Asc-Kolesterol

1 vecka

1 vecka

3 månader

Asc-Triglycerider

2 dygn

1 vecka

1 år

Asc-Laktat

4 timmar

3 dygn (avskilt)

1 månad (avskilt)

Asc-pH

30 minuter

-

-

Referensintervall

Referensintervall

Celler i ascitesvätskaAsc-Leukocyter

<1

x10⁹/L

Asc-Mononukleära celler (Utförs ej när Asc-Leukocyter <0,25x10⁹/L)

<0,75

x10⁹/L

Asc-Polynukleära celler (Utförs ej när Asc-Leukocyter <0,25x10⁹/L)

<0,25

x10⁹/L

Skriv tabellbeskrivning här

KemiAsc-Albumin

<15

g/L

Asc-LD

Saknas


Asc-Bilirubin

Saknas


Asc-Pankreasamylas

Saknas


Asc-Glukos

Saknas


Asc-Kolesterol

Saknas


Asc-Triglycerider

Saknas


Asc-Laktat

Saknas


Asc-pH

Saknas


Medicinsk bakgrund och bedömning

Cellhalt och proteinkoncentration vid transcellulära vätskor beror på sjukdomsmekanismen.
Vid inflammatoriska processer och tumörer ses ofta en ökad kapillär permeabilitet. Detta medför att vätskan som läcker ut har en proteinhalt som liknar den i plasma och kan även ha ett ökat antal celler. Sådan vätska benämns exsudat. Vid ett avflödeshinder som orsak till ett ökat vätskeurträde då kapillärerna har väsentligen normal permeabilitet är proteinkoncentrationen relativt låg (<25 g/L). Denna typ av vätska benämns transudat. Exsudat innehåller också vanligtvis ett ökat antal celler till skillnad från transudat. Förekomst av polynukleära leukocyter > 1,0 x 10⁹/L talar starkt för bakteriell infektion.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Ascitesvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?