CA 19-9 - S (Cancerassocierat Antigen)

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter  

Hållbarhet


Rumstemp

7 dygn

Kyl

30 dygn

Frys

3 månader

OBS ! Om provet inte analyseras inom 24 timmar ska serumet avskiljas till ett nytt rör.

Referensintervall

 

<35

kE/LMedicinsk bakgrund och bedömning

Cancerassocierat antigen 19-9 (CA 19-9) är en glykolipid, en sialylerad form av Lewis blodgrupps antigen med hög molekylmassa 200-1000 kDa.
CA 19-9 syntetiseras normalt av celler i bukspottkörteln, gallvägarna, mag-, tjocktarm- och livmoderslemhinnan. Cirka 5% av befolkningen saknar Lewis blodgrupps antigen och uttrycker således inte heller CA 19-9. CA 19-9 används framför allt vid terapiuppföljning och kontroll av sjukdomsförlopp hos patienter med bukspottkörtel- och gallgångscancer. Vid bukspottkörtelcancer är CA 
19-9 förhöjt hos cirka 80-95% av patienterna och koncentrationen av CA 19-9 är väl korrelerad till sjukdomsprogression och behandlingseffekt. Vid gallgångscancer är CA 19-9 den bästa tumörmarkören.

Lätt förhöjda nivåer av CA 19-9 kan ses vid flera benigna och inflammatoriska sjukdomar i magtarmkanalen och i levern samt vid cystisk fibros.

CA 19-9 är också i hög frekvens förhöjt vid tumörer i kolon-rektum och ventrikel.

Övrig information

  • Analyseras: 2 gånger/vecka
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01450
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?