CA 19-9 - S (Cancerassocierat Antigen)

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn Analyseras: 2 gånger/veckan
NPU-kod: NPU01450 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter  

Hållbarhet


Rumstemp

7 dygn

Kyl

30 dygn

Frys

3 månader

OBS ! Om provet inte analyseras inom 24 timmar ska serumet avskiljas till ett nytt rör.

Referensintervall

 

<35

kIE/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

Cancerassocierat antigen 19-9 (CA 19-9) är en glykolipid, en sialylerad form av Lewis blodgrupps antigen med hög molekylmassa 200-1000 kDa.
CA 19-9 syntetiseras normalt av celler i bukspottkörteln, gallvägarna, mag-, tjocktarm- och livmoderslemhinnan. Cirka 5% av befolkningen saknar Lewis blodgrupps antigen och uttrycker således inte heller CA 19-9. CA 19-9 används framför allt vid terapiuppföljning och kontroll av sjukdomsförlopp hos patienter med bukspottkörtel- och gallgångscancer. Vid bukspottkörtelcancer är CA 
19-9 förhöjt hos cirka 80-95% av patienterna och koncentrationen av CA 19-9 är väl korrelerad till sjukdomsprogression och behandlingseffekt. Vid gallgångscancer är CA 19-9 den bästa tumörmarkören.

Lätt förhöjda nivåer av CA 19-9 kan ses vid flera benigna och inflammatoriska sjukdomar i magtarmkanalen och i levern samt vid cystisk fibros.

CA 19-9 är också i hög frekvens förhöjt vid tumörer i kolon-rektum och ventrikel.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?