Albumin - Peritonealdialysvätska (Pdv)

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19603 Ackrediterad: Nej

Plaströr (sterilt)

Plaströr med rundad botten

Rör: Rund botten
Tillsats: Utan tillsats System: Peritonealdialysvätska

Rör för urinprovtagning.

Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.

Hållbarhet

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?