Allergener - S

Paneler och Allergenspecifikt IgE

Remiss: Klinisk kemi. För ej NCS BoS användare komplettera med: Remiss Allergianalyser Pdf, 541.8 kB.
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: 2 gånger/vecka
Ackrediterad: Nej

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

För barnprov önskas minst 2 fyllda kapillärrör.

SST-rör (gul propp)

Kapillärrör med gul propp

Rörstorlek/blodvolym:
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Beställningsnummer från förrådet: se Kapillärprovtagningsrör.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Avskiljt serum

Kyl

7 dygn

Frys

2 månader

Referensintervall

< 0,35

kU/LKommentar

Automatisk uppföljning på våra paneler vid positiva resultat
(> 0,35 kU/L).
De allergener som inte kan analyseras i Karlskrona,   
analyseras av Labmedicin Skåne, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Unilabs, Eskilstuna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Unilabs remiss finns att beställa på förrådet art nr 20443.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Allergener
Allergi är en specifik immunologisk reaktion mot enskilda ämnen, som endast ger upphov till symtom hos dem, som är allergiska för det aktuella ämnet.
Med atopi avses, att en individ har en ökad benägenhet att bilda IgE-antikroppar mot naturligt förekommande antigener, allergener (t ex pollen, djurepitel, mögel och kvalster) i miljön.
Sjukdomsbilden varierar mellan olika åldersgrupper. Hos spädbarn och småbarn dominerar allergi mot födoämnen med eksem eller gastrointestinala symtom medan inhalationsallergier (hösnuva, astma) dominerar hos äldre barn och vuxna.
IgE-molekylen binds till ytan av mastceller och basofila granulocyter. Vid förnyad kontakt med samma allergen fås en frisättning av histamin och andra kärlaktiva substanser och ger upphov till den snabba överkänslighetsreaktion, som ses vid allergisk reaktion.
Förhöjd koncentration av IgE i serum är vanligen relaterad till allergiska överkänslighets-reaktioner som allergisk rhinokonjunktivit, allergisk astma, atopiskt eksem och urticaria samt är ett karakteristiskt fynd hos patienter med parasitsjukdomar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?