Allergener - S

Paneler, Phadiatop/mixar och Allergenspecifikt IgE

Remiss: Klinisk kemi. För ej NCS BoS användare komplettera med: Remiss Allergianalyser Pdf, 709.6 kB.
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: 2 gånger/vecka
Ackrediterad: Nej

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

SST-rör (gul propp)

Kapillärrör med gul propp

Rörstorlek/blodvolym:
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

För barnprov önskas minst 2 fyllda kapillärrör.

Beställningsnummer från förrådet: se Kapillärprovtagningsrör.

OBS! Allergenspecifikt IgE
Minsta analyserbara provmängd 120 µl serum, därefter 50 µl serum/allergen. Vid analys av jordnöt och hasselnöt behövs ytterligare 150 µl.

OBS! Phadiatop
Minsta analyserbara provmängd 150 µl serum. Vid positiv Phadiatop/allergenmix analyseras alla ingående allergen och då behövs 650 µl serum.

Indikationer

  • Specifikt IgE mot allergen : Misstanke om IgE-medierad allergi.
  • Phadiatop/mixar är ett screeningtest för övre luftvägsallergi som innehåller en blandning (allergenmix) av de vanligaste allergenen från djur, pollen, kvalster och mögel.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Avskiljt serum

Kyl

7 dygn

Frys

2 månader

Referensintervall

< 0,35

kE/LKommentar

Mixarna besvaras enbart som POS/NEG medan ingående allergener besvaras kvantitativt.

Vid positiv Phadiatop/Mix, analyseras ingående allergenr automatiskt.
Vid positiv mögel-mix, analyseras ingående allergenr automatiskt.
Vid positiv jordnöt, analyseras följande allergena komponenter automatiskt rAra h2 och rAra h8.
Vid positiv hasselnöt, analyseras följande allergena komponenter automatiskt rCor a1, rCor a9, rCor a14.

De allergener som inte kan analyseras i Karlskrona, analyseras av Labmedicin Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Specifik IgE- antikroppen och komponenter

Vid IgE-medierad allergi föreligger både allergiska symptom och påvisande IgE-antikroppar mot allergenet ifråga. Vid sensibilisering däremot har IgE-antikroppar påvisats men inga kliniska symptom föreligger. Vid misstanke om IgE-medierad allergi är anamnesen avgörande. Utifrån anamnesen analyseras förekomst av specifika IgE-antikroppar mot det allergen eller den grupp av allergen som anamnesen pekar på.

Förekomst av IgE-antikroppar måste vägas mot patientens symtom, ålder och exponering. Förekomst av specifika IgE-antikroppar är inte liktydigt med allergi, men sannolikheten ökar med stigande koncentration. För den enskilde individen går det inte att förutsäga svårighetsgraden på allergiska reaktionen baserat på nivån av det specifika allergenet. Detta gäller speciellt för allergena komponenter, insektsgifter och vissa födoämnen. Det finns ingen nedre åldersgräns för analys specifikt IgE. Spädbarn kan få allergiska reaktioner trots mycket låg koncentration av det specifika allergenet och hos mindre barn (<3 år) kan låga IgE-nivåer mot trädnötter och jordnöt vara associerade med anafylaxi.

Vid primär allergi, ofta kallad ”äkta allergi”, är IgE-antikroppen bildad mot allergenet ifråga. Vid korsallergi binder en specifik IgE-antikropp andra strukturellt lika allergen, vilka då också blir positiva vid analys och kan ge symptom, då ofta av lindrigare slag som OAS (orala allergisyndromet).

IgE-molekylen binds till ytan av mastceller och basofila granulocyter. Vid förnyad kontakt med samma allergen fås en frisättning av histamin och andra kärlaktiva substanser och ger upphov till den snabba överkänslighetsreaktion, som ses vid allergisk reaktion.

Tolkning av specifik IgE- antikroppen och komponenter.

I regel analyseras antikroppar mot ett specifikt allergen, som är framställt från ett naturligt extrakt av ämnet (ett sk allergenextrakt) som därför innehåller olika proteiner. Vid behov kan analys utföras mot enstaka allergena komponenter, dvs mot ett enskilt protein i extraktet. Dessa komponenter framställs ofta på rekombinant väg men kan också extraheras från allergenet. Med hjälp av komponentdiagnostik kan ”äkta” allergier skiljas ut från korsreaktioner mellan allergen. Frånvaro av IgE mot hittills kända komponenter utesluter inte en allergisk reaktion eftersom helallergenextrakt även innehåller andra allergena komponenter som inte finns för analys.

Utan exponering för allergenet kan koncentrationen för specifikt IgE sjunka under detektionsnivån. Detta har betydelse speciellt för allergen där exponering i omgivningen inte föreligger kontinuerligt t ex vid insektsallergi och antibiotikaallergi.

Tolkning av Phadiatop.

De nio vanliga allergenen i Phadiatop är: hund, katt, häst, timotej, björk, gråbo, D.pteronyssinus, D.farinae, Cladosporium, oliv (pollen) och väggört.

Generellt bör screening (allerenmixar) inte användas då resultaten kan vara svåra att värdera för den som ska tolka resultaten. Vid låg misstanke om allergi kan negativt resultat av en mix bidra till att utesluta allergi. Allergenmixar är mindre känsliga än analys mot enskilda allergen. Vid misstanke på allergi mot ett enskilt allergen bör i första hand analys mot enskilda allergen väljas, dvs specifikt IgE mot allergenet.

Phadiatop/mixar är positiva om summan av IgE för de ingående allergenen är ≥0,35 kU/L.

Vid låga värden för de ingående allergenen kan man få en additionseffekt som gör att Phadiatopen/mixen blir positiv, trots att de enskilda allergenen är negativa. Phadiatopen/mixen kan vara negativ, även om ett eller flera ingående allergen är positiva, ifall totalnivån är under gränsen för positivt. Falskt negativ Phadiatop/mix kan också förekomma ifall relevanta allergen inte är representerade i testet.

Förekomst av IgE-antikroppar måste vägas mot patientens symtom, ålder och exponering.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?