Blodgruppering, barn <4 månader

Remiss: Remiss Blodcentralen Pdf, 1016.4 kB.
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Blod

Minsta provmängd: 1 cm
Kapillärrör: Minsta provmängd 250 μL.

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter att det fyllts.

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid provtagning av navelsträngsblod ska barnnummer anges på rör och remiss eftersom barnet vid provtagningstillfället inte fått sitt fullständiga personnummer. Rör och remiss kompletteras med det fullständiga personnumret innan de lämnas till blodcentralen.

Indikationer

  • Blodgruppering och/eller DAT-test på barn <4 månader.
  • Bestämning av barnets RhD-grupp inför ställningstagande om Rh-profylax till RhD negativ moder.

Provhantering

Om provet inte omgående kan transporteras till Blodcentralen ska det förvaras stående i kylskåp.
Provet centrifugeras på Blodcentralen.

Intern transport
Prov transporteras inom sjukhuset till laboratoriet via rörpost eller av sjukhuspersonal.

Extern transport
Provmaterial packas och skickas av personal på Laboratoriemedicin Blekinge enligt gällande rutiner. Transporten sker sedan med Region Blekinges transporter eller med ordinarie postgång.

Hållbarhet

Prov för blodgruppering ska vara högst 5 dygn (provtagningsdag inräknad) vid analystillfället.

Remisshantering

Remisstyp: Remiss blodcentralen Länk till annan webbplats.

Ange beställande avdelning.
Ange diagnos, senaste blodtransfusion.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll ska utföras i samband med provtagningen. Det innebär att kontrollera att patientens identitetsuppgifter stämmer överens med märkning på rör och remiss.
Att identitetskontrollen utförts styrks med provtagarens underskrift.
Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Vid blodbeställning uppge antal blodkomponenter, önskad volym (mL), tid för transfusion samt moderns fullständiga namn och personnummer.
Om patienten ska ha bestrålat blod anges detta på remissen.

För blodutlämning kan nytt prov för BAS-test alternativt MG-test från modern behövas.
Kontakta blodcentralen för besked i det aktuella fallet.
Uppge barnets fullständiga namn och personnummer på moderns remiss.
Om inte modern finns tillgänglig kan BAS-test/MG-test utföras på prov från barnet. Dock ej navelsträngsblod.

Kommentarer

ABO- och RhD-gruppering samt Direkt Antiglobulintest (DAT) ingår.
Grupperingen är endast giltig t.o.m att barnet är 4 månader (pga att grupperingen endast utförs som antigenbestämning på erytrocyterna).

Svarsrutiner

Blodgruppering på barn <4 månader utförs löpande. Svar erhålls inom 1 dygn.
Vid akut behov av blodprodukter utförs akutgruppering. Svar erhålls då inom 15-20 minuter.
En akut blodgruppering är endast giltig tills en fullständig barn-gruppering har utförts.
Beställare, med tillgång till NCS Cross, får tillgång till svar elektroniskt via BlodInfo/InterInfo. Vid avvikande svar och förnyade transfusionsråd ges papperssvar, svaret finns även tillgängligt elektroniskt.
Vid positiv DAT ges telefonsvar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?