Blod (erytrocyter), testremsa - U

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU04208 Ackrediterad: Nej

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 timmar

Kyl

24 timmar

Referensintervall

Negativ

Kommentarer

Om testet inte kan utförs inom två timmar efter provtagning ska provet omedelbart kylas och sedan återgå till rumstemperatur innan testet utförs och homogeniseras utan centrifugering.

Ingår i analysen: Multistix, testremsa Länk till annan webbplats..

Medicinsk bakgrund och tolkning

Hematuri betecknar en ökad mängd intakta eller hemolyserade erytrocyter i urin.
Teststickorna är känsliga för intakta erytrocyter, hemoglobin men även myoglobin.
Makroskopisk hematuri, som oftast upptäcks av patienter och verifieras av teststickan är nästan alltid förenad med kliniska sjukdomstillstånd såsom sten, tumör eller inflammation och skall alltid utredas. Isolerad mikroskopisk hematuri hos symtomfria personer är vanligt utan att allvarlig sjukdom föreligger och ses till exempel efter fysisk ansträngning. Prevalensen allvarliga sjukdomar är låg i denna grupp och testet bör helst endast genomföras vid symtom från njurar och urinvägar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?