Blodgruppering, gravida

Remiss: Remiss Blodcentralen Pdf, 1016.4 kB.
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Helgfria dagar, dagtid (jourtid ev. Lund)
Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: EDTA System: Blod och plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter att det fyllts.

Gravida med känd antikropp: 3 st EDTA-rör, lila propp.

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Indikation

  • Analysen utförs vid graviditet enligt mödravårdens rutiner för att fastställa blodgrupp, förekomst av eventuella erytrocytantikroppar och för att följa gravida med känd antikropp.
  • Önskas RhD bestämning av foster hos RhD-negativ kvinna använd
    Region Skånes remiss. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Provet ska tas i separat EDTA-rör, lila propp.

Provhantering

Om provet inte omgående kan transporteras till Blodcentralen ska det förvaras stående i kylskåp.
Provet centrifugeras på Blodcentralen.

Intern transport
Prov transporteras inom sjukhuset till laboratoriet via rörpost eller av sjukhuspersonal.

Extern transport
Provmaterial packas och skickas av personal på Laboratoriemedicin Blekinge enligt gällande rutiner. Transporten sker sedan med Region Blekinges transporter eller med ordinarie postgång.

Hållbarhet

Prov för blodgruppering ska vara högst 5 dygn (provtagningsdag inräknad) vid analystillfället.

Remisshantering

Remisstyp: Remiss blodcentralen Länk till annan webbplats.

Ange beställande avdelning
Ange beräknad partus, tidigare graviditeter, senaste blodtransfusion samt om och i så fall när Rh-profylax givits.
Prov för antikroppstiter ange "TITER", i ruta: Analys om annan än blodgrupp, på remissen.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll ska utföras i samband med provtagningen. Det innebär att kontrollera att patientens identitetsuppgifter stämmer överens med märkning på rör och remiss.
Att identitetskontrollen utförts styrks med provtagarens underskrift.
Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentarer

Undersökningen omfattar ABO- och RhD-gruppering samt erytrocytantikroppsscreening.

Antikroppsutvecklingen hos gravida med känd erytrocytantikropp, som kan ha betydelse för fostret, följs under graviditeten. På aktuellt blodgrupperingssvar finns information om ytterligare provtagning.

Svarsrutiner

Fullständig blodgruppering utförs dagtid, helgfria vardagar. Svar erhålls inom 1-2 dygn beroende på när provet anlänt till Blodcentralen.
Vid akut behov av blodprodukter utförs akutgruppering. Svar erhålls då inom 15-20 minuter.
En akut blodgruppering är endast giltig tills en fullständig blodgruppering har utförts.
Beställare, med tillgång till NCS Cross, får tillgång till svar elektroniskt via BlodInfo/InterInfo. Vid avvikande svar och förnyade transfusionsråd ges papperssvar, svaret finns även tillgängligt elektroniskt.
Övriga rekvirenter får papperssvar.
På särskild begäran kan blodgrupperingssvar lämnas på engelska.
Eventuella titreringar skickas till Transfusionsmedicin i Lund vilket medför att svar kan förväntas 1 vecka senare.
Svar på ”Fetal-RhD screen” erhålls som papperssvar från Transfusionsmedicin i Lund.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?