pH (Vätejonaktivitet) - U

Indikationer

  • Utredning vid metabol acidos
  • Kontroll av behandling hos patienter med urinsyrakonkrement

Provtagning

Provet tas i urinrör med beige propp eller Plaströr för urinprovtagning.

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Plaströr, sterilt

Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats
Rör för urinprovtagning. Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.

Urinrör med beige propp och plaströr med skruvkork

Hållbarhet

Till laboratoriet inom 30 min.
Analys inom 60 min.

Referensintervall

Referensintervall

4,5 - 8,0

pH-enheterÖvrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Urin
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02415
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?