pH (Vätejonaktivitet) - U

Indikationer

  • Utredning vid metabol acidos
  • Kontroll av behandling hos patienter med urinsyrakonkrement

Provtagning

Provet tas i urinrör med beige propp eller Plaströr för urinprovtagning.

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Plaströr, sterilt

Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats
Rör för urinprovtagning. Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.

Urinrör med beige propp och plaströr med skruvkork

Provhantering

Färsk urin erfodras.

Referensintervall

Referensintervall

4,5 - 8,0

pH-enheterÖvrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Urin
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02415
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?