Mononukleostest - S/P/B

Indikation

  • Misstanke om infektiös mononukleos hos barn över 4 år

Provtagning

Provet tas i Serumrör, röd propp, SST-rör, gul propp, EDTA-rör, lila propp eller Li-heparinrör, grön propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek / Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

Provrör med röd och gul propp

Li-Heparinrör, mintgrön propp

Rörstorlek / Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grön propp

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Serum/Plasma

Kyl

3 dygn

Frys

30 dygn

Helblod analyseras omedelbart (får ej frysas)

Referensintervall

Negativ

Medicinsk bakgrund och bedömning

S/P/B - Mononukleostest
Infektiös mononukleos (IM) orsakas av ett Epstein-Barr-virus (EBV) som är medlem av familjen herpesvirus. Symtom på IM är bl.a. feber, irriterad hals, svullna lymfkörtlar samt leverpåverkan. 

Heterofila antikroppar är inte specifikt riktade mot EBV men mycket typiska för mononukleos framför allt hos tonåringar och vuxna. Heterofila antikroppar hittas hos 40-60% av alla tonåringar och vuxna under första sjukdomsveckan och hos 80-90% under tredje och fjärde veckan. Endast 50% av barn < 4 år utvecklar heterofila antikroppar. 

B/P/S Monospot, mononukleostest är ett kvalitativt test som detekterar heterofila antikroppar i helblod, serum eller plasma. Resultatet skall tolkas tillsammans med övriga kliniska fynd.

Dessa antikroppar kan också förekomma vid andra tillstånd som andra virala infektioner. Om testet visar på ett negativt resultat men symtomen kvarstår, rekommenderas att ytterligare tester med mer specifika metoder utförs. Ett negativt resultat utesluter aldrig förekomst av infektiös mononukleos.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum/Plasma/Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03946
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?