MCV, Erytrocyter Medelcellvolym - B

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

24 timmarReferensintervall

Referensintervall

Vuxna

82 - 98

fLReferensintervall barn

Pojkar

0 - 14 d

91-103

fL

15 - 30 d

89-100

fL

31 - 60 d

84-95

fL

61 - 180 d

74-87

fL

6 m - 7 år

72-85

fL

8 - 11 år

74-87

fL

12 - 17 år

76-88

fL

Flickor

0 - 14 d

93 - 106

fL

15 - 30 d

90 - 103

fL

31 - 60 d

83 - 96

fL

61 - 180 d

75 - 88

fL

6 m - 7 år

72 - 85

fL

8 - 11 år

74 - 87

fL

12 - 17 år

77 - 90

fL

Medicinsk bakgrund och bedömning

B-MCV, B-Erytrocyt-Medel Cell Volym
Vid bedömning och karakteristik av en anemi är det värdefullt att känna till och mäta vissa egenskaper hos de röda blodkropparna, de så kallade erytrocytindices, tidigare kallade blodkroppskonstanterna. En viktig sådan är MCV, som anger medelcellsvolymen hos erytrocyterna. Med hjälp av MCV görs huvudindelningen av anemier i makro-, normo- och mikrocytära anemier.

Bestämning av erytrocytindices i allmänhet och MCV i synnerhet bör ske vid lågt hemoglobin där anemiorsaken är inte omedelbart klar och när man misstänker en störning i erytropoesen även med normalt B-Hb.

Korrelation mellan MCV och MCH är mycket hög och ur praktiskt synpunkt har MCV och MCH samma informationsvärde.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01944
  • Ackrediterad: ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?