MCV, Erytrocyter Medelcellvolym - B

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01944 Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Blod

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provtagning vid Kryoglobulinemi patient ska förvara och transporteras i 37 ºC.

Hållbarhet

Rumstemp

24 timmar

Referensintervall

Vuxna

82 - 98

fL
Pojkar

0 - 14 dagar

91 - 103

fL

15 - 30 dagar

89 - 100

fL

31 - 60 dagar

84 - 95

fL

61 - 180 dagar

74 - 87

fL

6 månader - 7 år

72 - 85

fL

8 - 11 år

74 - 87

fL

12 - 17 år

76 - 88

fL


Flickor

0 - 14 dagar

93 - 106

fL

15 - 30 dagar

90 - 103

fL

31 - 60 dagar

83 - 96

fL

61 - 180 dagar

75 - 88

fL

6 månader - 7 år

72 - 85

fL

8 - 11 år

74 - 87

fL

12 - 17 år

77 - 90

fL

Medicinsk bakgrund och bedömning

B-MCV, B-Erytrocyt-Medel Cell Volym
Vid bedömning och karakteristik av en anemi är det värdefullt att känna till och mäta vissa egenskaper hos de röda blodkropparna, de så kallade erytrocytindices, tidigare kallade blodkroppskonstanterna. En viktig sådan är MCV, som anger medelcellsvolymen hos erytrocyterna. Med hjälp av MCV görs huvudindelningen av anemier i makro-, normo- och mikrocytära anemier.

Bestämning av erytrocytindices i allmänhet och MCV i synnerhet bör ske vid lågt hemoglobin där anemiorsaken är inte omedelbart klar och när man misstänker en störning i erytropoesen även med normalt B-Hb.

Korrelation mellan MCV och MCH är mycket hög och ur praktiskt synpunkt har MCV och MCH samma informationsvärde.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?