PSA-fritt, Prostataspecifikt antigen-fritt - S

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU12534 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Fritt PSA analyseras för att kunna beräkna PSA-kvoten.

Läs mer: PSA-Kvot, Prostataspecifikt antigen-kvot - S Länk till annan webbplats.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl (2-8 ºC)

1 dygn

Frys (-20 ºC)

1 månad

OBS! Om provet inte analyseras inom 3 timmar ska serumet avskiljas till ett nytt rör.

Referensintervall

Saknar referensintervall.

Kommentarer

  • Provet ska tas före ev prostatapalpation eller cystoskopi.
  • Provet ska inte tas i samband med infektion inom urinvägarna utan man bör vänta upp till ett par veckor efter avslutad antibiotikabehandling.
  • PSA-kvot beräknas automatiskt vid ett PSA-värde mellan 2 - 20 µg/L. PSA-kvot beräknas från analys av fPSA och PSA.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-FPSA, Prostataspecifikt antigen är ett glykoprotein som har ett nära strukturellt släktskap med glandulärt kallikrein. Det är ett sk serinproteas som utsöndras specifikt från prostata. I serum förekommer PSA huvudsakligen bundet till proteinasinhibitorer som alfa-1-antikymotrypsin, alfa-2-makroglobulin. Förutom i dessa komplex förekommer PSA också i blodet i mindre mängd som ”fritt PSA” i inaktiv form. Förutom vid prostatacancer är PSA ofta förhöjt vid icke-maligna tillstånd som benign prostatahyperplasi (BPH). Studier har visat att andelen fritt PSA ofta är lägre hos patienter med prostatacancer än hos patienter med benign sjukdom eller normala kontroller. Beräkning av kvoten fPSA/tPSA har visat sig förbättra sensitiviteten och specificiteten vid screening för prostatacancer hos patienter med tPSA-värden i ”gråzonen” på 2–20 µg/L. Hos patienter med diagnostiserad prostatacancer under behandling, har inte fPSA/tPSA-kvoten visats ha något värde för uppföljning. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?