Modersmjölk analys

Provhantering:

Använd plaströr med skruvkork, utan tillsats.
Förvaras och skickas kylt. 

Provet skickas kylt med daglig post till:.
Region Skåne
Neonatal avd 68
Klinikgatan 12
22185 Lund
046-178438

Vid frågor kontakta:
Neonaltal avd 33, Karlskrona
0455-734272

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.  

Hittade du informationen du sökte?