Orosomukoid - S

Remiss: NCS BoS / remiss Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: NPU19873 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provtagning vid patient med Kryoglobulinemi: Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp (utan gel). Förvaring och transport i 37 ºC (obruten värmekedja).

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys3 månader (om fryses inom 24 timmar)

Referensintervall

 

0 dagar – < 6 månader

0,21 – 0,85

g/L

6 månader – < 5 år

0,48 – 1,40

g/L

5 – 17 år

0,48 – 1,10

g/L

≥ 18 år

0,52 – 1,17

g/L

Kommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

Orosomukoid, även benämnt surt alfa-1-glykoprotein, är ett plasmaprotein med okänd funktion. Orosomukoid är ett akutfasprotein som bildas i levern men också i lymfocyterna. En ökning av plasmanivån är påvisbar inom ett dygn efter inträffad vävnadsskada. Många läkemedel, framförallt svaga baser som vissa betablockerare (klorpromazin, kinidin och dipyridamol), är bundna till orosomukoid i blodcirkulationen. Orosomukoidnivån värderas tillsammans med andra akutfasproteiner för att få en uppfattning om aktiviteten och viss ledning i diagnostiken vid en inflammation.

Orosomukoidstegring är det känsligaste akutfasproteinet vid regionala enteriter. Lägre orosomukoidnivå än normalt ses bland annat vid levercirrhos, nefrotiskt syndrom och vid proteinförluster i tarmen utan samtidig inflammation. Plasmanivån sjunker även något vid ökad bildning eller tillförsel av östrogener.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?