Orosomukoid - S

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

 

0 dagar – < 6 månader

0,21 – 0,85

g/L

6 månader – < 5 år

0,48 – 1,40

g/L

5 – 17 år

0,48 – 1,10

g/L

≥ 18 år

0,52 – 1,17

g/L

Kommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores, Proteiner - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

Orosomukoid, även benämnt surt alfa-1-glykoprotein, är ett plasmaprotein med okänd funktion. Orosomukoid är ett akutfasprotein som bildas i levern men också i lymfocyterna. En ökning av plasmanivån är påvisbar inom ett dygn efter inträffad vävnadsskada. Många läkemedel, framförallt svaga baser som vissa betablockerare (klorpromazin, kinidin och dipyridamol), är bundna till orosomukoid i blodcirkulationen. Orosomukoidnivån värderas tillsammans med andra akutfasproteiner för att få en uppfattning om aktiviteten och viss ledning i diagnostiken vid en inflammation.

Orosomukoidstegring är det känsligaste akutfasproteinet vid regionala enteriter. Lägre orosomukoidnivå än normalt ses bland annat vid levercirrhos, nefrotiskt syndrom och vid proteinförluster i tarmen utan samtidig inflammation. Plasmanivån sjunker även något vid ökad bildning eller tillförsel av östrogener.

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19873
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?