Polynukleära celler - Perikardvätska (Pkv)

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU26665 Ackrediterad: Nej

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med ljuslila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Perikardvätska

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

4 timmar

Kyl

24 timmar

Referensintervall

Referensintervall

<0,25

x10⁹/L


(Utförs ej när Pkv-Leukocyter <0,25 x10⁹/L)

Medicinsk bakgrund och bedömning

Normalt skall det finnas en liten mängd perikardvätska som bl.a. har som uppgift att minska friktionen mellan perikardiet och epikardiet under hjärtats arbete.
Ökad mängd perikardvätska kan bl.a. uppkomma på grund av infektioner (virus, bakterier, svamp, parasiter), malignitet, autoimmun sjukdom, metabola rubbningar, efter hjärtkirurgi eller annat trauma. Exempel på symtom och fynd är dyspné, trötthet, hjärtfrekvensökning, halsvenstas, sjunkande blodtryck, pulsus paradoxus (sänkt systoliskt blodtryck vid inandning), sinustakykardi med elektrisk alternans, low voltage.
För mycket perikardvätska kan leda till att hjärtrummen trycks ihop och kan då inte fylla sig eller tömma sig tillfredställande (tamponad).


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?