Protein, testremsa - U

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU04206 Ackrediterad: Nej

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 timmar

Kyl

24 timmar

Referensintervall

Negativ

Kommentar

Ingår i analysen Multistix, testremsa.

Om testet inte kan utförs inom två timmar efter provtagning ska provet omedelbart kylas och sedan få återgå till rumstemperatur innan testet utförs och homogeniseras utan centrifugering.

Medicinsk bakgrund och tolkning

Proteinuri innebär abnorma proteinmönster med ökad utsöndring av ett eller flera proteiner. Urinstickorna är främst känsliga för albumin varför testet huvudsakligen detekterar glomerulär proteinuri. Testet är inte tillräckligt känsligt för att påvisa mikroangiopati eller för att följa den låggradiga albuminurin vid diabetes mellitus, hypertoni och ateroskleros. För dessa ändamål rekommenderas U-Albumin/Kreatinin-kvot, tU-Albumin.
Testet påvisar uvudsakligen albuminuri och har lägre känslighet för tubulär proteinuri och BenceJones proteinuri.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?