Natrium - tU - U

Remiss: Klinisk kemi
Analyserade laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: U-Natrium: NPU03431, tU-Natrium: NPU03796 Ackrediterad: Nej

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin


Dygnsmängd samlas i plastdunk utan tillsats.
Till exempel om man ska samla från 07:00 - 07:00 tömmer man blåsan och kastar urinen klockan 07:00 första dagen. Sedan samlas all urin fram till och med 07:00 nästa dag.
Mät urinvolymen och ange den och tiden för urinsamlingen på remissen.
Väl blandad urin sänds därefter i ett urinrör med gul propp.

Se: Patientvägledning Pdf, 74 kB.

Vid analys av enbart U-Natrium (ej dygnsmängd) är samling av urin i plastdunk inte nödvändigt.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

45 dygn

Kyl

45 dygn

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

40 - 220

mmol/d

Kostberoende

Medicinsk bakgrund och bedömning

U/tU-Natrium är den dominerande katjonen i extracellulärrummet, med en koncentration kring 140 mmol/L (intracellulärt c:a 10 mmol/L) och bidrar starkt till blodets osmolalitet. Natrium är därför viktigt för att upprätthålla den extracellulära volymen (ECV). Normalt sker utsöndringen via njurarna, men stora förluster kan även uppkomma vid kraftig svettning. Njurarnas utsöndring av natrium, vilken huvudsakligen styrs av plasmanivåerna på kortisol och aldosteron, är den viktigaste faktorn för organismens natriumbalans. avspeglar inte tillgången på natrium i organismen, d.v.s. brist eller överskott. 

Analys av natrium i urinen utförs för att kunna beräkna dygnsutsöndringen av natrium (tU-Natrium) vilket är indicerat när man vill följa omsättningen av natrium i kroppen och vid bestämning av effektiv cirkulerande blodvolym.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?