Prokalcitonin, PCT - P

Provtagning

Provet tas i PST-rör, Li-Heparin med gel, mintgrön propp.

PST-rör, Li-Heparin med gel, mintgrön propp

Rörstorlek / Blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

OBS! Prov skall ej tas på patienter som behandlas med höga biotin-doser 
(> 5 mg/dag) förrän > 8 timmar efter senaste dos.

Provrör med grön propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp i originalrör

8 timmar

Rumstemp avskiljt

1 dygn

Kyl

2 dygn

Frys

15 dygn

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna och barn

 > 2 dygn

< 0,05

µg/L


Tolkningsförslag, vuxna

0,10 - 0,25 µg/L

Bakterieinfektion osannolik.

0,25 - 0,50 µg/L

Bakterieinfektion möjlig.

0,50 - 2,00 µg/L

Bakterieinfektion trolig. Systemisk.
Bakterieinfektion/sepsis möjlig.

2,00 - 10,00 µg/L

Systemisk bakterieinfektion/sepsis trolig.

> 10,00 µg/L

Tyder på svår systemisk bakterieinfektion/sepsis.


Normalvärden för barn < 2 dygn

 0 - 6 timmar

< 2

µg/L

 6 - 12 timmar

< 8

µg/L

 12 - 18 timmar

< 15

µg/L

 18 - 30 timmar

< 21

µg/L

 30 - 36 timmar

< 15

µg/L

36 - 42 timmar

< 8

µg/L

42 - 48 timmar

< 2

µg/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-Prokalcitonin (PCT), är ett protein med 116 aminosyror som normalt bildas i neuroendokrina celler som tyreoideas C-celler, lungvävnad och bukspottkörtel hos friska och finns normalt i låga nivåer (0,005-0,05 µg/L) i blod hos friska. Under inverkan av kalciumjoner sker en enzymatisk spjälkning i tyreoideas C-celler till fritt kalcitonin som ingår i kroppens kalciumreglering. Prokalcitonin förekommer i två olika former PCT-I och PCT-II.
Under inverkan av bakteriella toxiner och inflammationsmediatorer ökar syntesen av PCT kraftigt och syntesen sker då i alla parenkymatösa organ. Vid en systemisk bakteriell infektion stiger PCT-koncentrationen kraftigt inom några timmar, medan PCT-koncentrationen inte påverkas av virusinfektion eller bakteriell kolonisation.
Indikation för att mäta PCT är i dagsläget främst för att skilja bakteriella infektioner inklusive septiska tillstånd från andra orsaker till inflammatoriska tillstånd med förhöjda inflammationsparametrar inklusive CRP. PCT-nivån i blodet sjunker snabbare än CRP-nivån vid framgångsrikt behandlade bakteriella infektioner, varför PCT även kan användas för att på ett tidigare stadium avgöra om antibiotikabehandling kan avslutas.
Falskt låga nivåer kan ses vid lokaliserade infektioner t ex abscesser och lokala infektioner inklusive appendicit,  kolecystit eller infektioner i centrala nervsystemet. PCT kan således inte användas för att påvisa eller utesluta denna typ av infektioner.
Falskt höga nivåer kan ses vid större kirurgiska ingrepp t. ex. levertransplantationer, vid kardiogen chock, brännskada, värmeslag, svåra pankreatiter och rhabdomyolys samt vid kalcitoninproducerande tumörer och pneumonit. Dessutom har nyfödda förhöjda nivåer de första 2 dygnen. Vissa autoimmuna tillstånd kan även medföra en ökad PCT-nivå. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU21576
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?