PSA, Prostataspecifikt antigen - S

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU08669 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Indikationer

  • Diagnostik och uppföljning av prostatasjukdomar
  • Huvudindikation: Följa behandling av prostatacancer

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl (2-8 ºC)

1 dygn

Frys (-20 ºC)

3 månad

OBS! Om provet inte analyseras inom 3 timmar ska serumet avskiljas till ett nytt rör.

Referensintervall

< 70 år

< 3

µg/L

70 - 80 år

< 5

µg/L

> 80 år

< 7

µg/L

Kommentarer

  • Provet ska tas före ev prostatapalpation eller cystoskopi.
  • Provet ska inte tas i samband med infektion inom urinvägarna utan man bör vänta upp till ett par veckor efter avslutad antibiotikabehandling.
  • PSA-kvot beräknas automatiskt vid ett PSA-värde mellan 2 - 20 µg/L. PSA-kvot beräknas från analys av fPSA och PSA.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-PSA, Prostataspecifikt antigen, är ett glykoprotein (MW: 30 –34 kDa) som har ett nära strukturellt släktskap med glandulärt kallikrein. Det är ett sk serinproteas som utsöndras främst från prostata till prostatasekret, men även i mindre mängder från t ex bröstkörtelepitel. I serum förekommer PSA huvudsakligen bundet till proteinasinhibitorer som alfa-1-antikymotrypsin, alfa-2-makroglobulin. Förutom i dessa komplex förekommer PSA också i blodet till en del som "fritt PSA" i inaktiv form..
Förhöjda koncentrationer av PSA i serum indikerar ett patologiskt tillstånd i prostata (prostatit, benign hyperplasi eller carcinom). Analys av S-PSA används som screening och för att följa behandling av prostatacancer. Vid lägre nivåer bestäms även andelen fritt PSA och PSA-kvoten kan beräknas för att förbättra specificiteten avseende prostatacancer vid screening.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?