PSA, Prostataspecifikt antigen - S

Indikationer

  • Diagnostik och uppföljning av prostatasjukdomar
  • Huvudindikation: Följa behandling av prostatacancer

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 vecka

Kyl

1 månad

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

< 50 år

< 2

µg/L

50 - 69 år

< 3

µg/L

70 - 80 år

< 5

µg/L

> 80 år

< 7

µg/L

Kommentarer

  • Provet ska tas före ev prostatapalpation eller cystoskopi.
  • Provet ska inte tas i samband med infektion inom urinvägarna utan man bör vänta upp till ett par veckor efter avslutad antibiotikabehandling.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-PSA, Prostataspecifikt antigen, är ett glykoprotein (MW: 30 –34 kDa) som har ett nära strukturellt släktskap med glandulärt kallikrein. Det är ett sk serinproteas som utsöndras främst från prostata till prostatasekret, men även i mindre mängder från t ex bröstkörtelepitel. I serum förekommer PSA huvudsakligen bundet till proteinasinhibitorer som alfa-1-antikymotrypsin, alfa-2-makroglobulin. Förutom i dessa komplex förekommer PSA också i blodet till en del som "fritt PSA" i inaktiv form..
Förhöjda koncentrationer av PSA i serum indikerar ett patologiskt tillstånd i prostata (prostatit, benign hyperplasi eller carcinom). Analys av S-PSA används som screening och för att följa behandling av prostatacancer. Vid lägre nivåer bestäms även andelen fritt PSA och PSA-kvoten kan beräknas för att förbättra specificiteten avseende prostatacancer vid screening.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU08669
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?