Nitrit, testremsa - U

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU21578 Ackrediterad: Nej

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Hållbarhet

 

Rumstemp

2 timmar

Kyl

24 timmar

Referensintervall

Negativ

Kommentar

Ingår i analysen Multistix, testremsa.

Om testet inte kan utförs inom två timmar efter provtagning ska provet omedelbart kylas och sedan få återgå till rumstemperatur innan testet utförs och homogeniseras utan centrifugering. 

Medicinsk bakgrund och tolkning

Bakteriuri i medicinsk betydelse innebär att bakterier förökar sig inom urinvägarna ovanför uretra. Vissa bakteriekulturer omvandlar nitrat som finns i urin till nitrit, det gäller främst gram-negativa bakterier. Det fordras emellertid en viss inkubationstid i blåsan, minst 4 timmar, vilket kan vara problematiskt vid en urinvägsinfektion. För kort blåstid kan orsaka falskt negativa U-Nitrit-test.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?