Fenobarbital - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU03062 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 vecka

Kyl

6 månader

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall

40 - 130

µmol/L
Kommentarer

Ej kritiskt när provet tas.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Fenobarbital (Fenemal) är ett av de äldsta läkemedlen för behandling av grand mal, psykomotorisk epilepsi och andra former av fokal epilepsi. Kontroll av läkemedlets serumnivå är betydelsefull för att uppnå full anfallskontroll vid låga blodnivåer för att undvika besvärande biverkningar, ffa somnolens.
Plasmahalverinstiden anges för vucna till 75-150 timmar, för barn är den något kortare.
På samma sätt som vid behandling med andra antikonvulsiva läkemedel är det viktigt att varje patients dosering blir väl avvägd avseende förhållandet mellan effekt och biverkningar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?