Folat - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU02070 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Makrocytär anemi som inte beror på brist av vitamin B12
  • Alkoholism
  • Anorexi
  • Malabsorbtionstillstånd
  • Dialyskrävande njursjukdom
  • Hypertyreos
  • Cancersjukdom, i synnerhet leukemi
  • Utredning av kognitiv dysfunktion, depression eller polyneuropati

Provhantering

Centrifugering
Viktigt att provet centrifugeras snarast (dock senast inom 2 timmar)
2000 x g i 10 minuter


Transport
Vid transport senare än dygn 1 men inom dygn 3: Häll av plasma till ett avhällningsrör utan tillsats. Märk röret med "Serum" och identitet/streckkod. Avhällt prov förvaras och transporteras kylt.

Transport senare än dygn 3: Frys avhälld plasma och transportera fryst.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

3 dygn

Frys (-20°C)

8 veckor

Referensintervall

Referensintervall

 7-46

nmol/L

Brist kan inte uteslutas för S-folat < ca 15 nmol/L p.g.a. polymorfism i MTHFR-genen.


Kommentarer

Endast hemolysfria prover analyseras.

Brist kan inte uteslutas för S-folat < ca 15 nmol/L p.g.a. polymorfism i MTHFR-genen.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Folat, Folsyra eller vitamin B9 är ett vattenlösligt vitamin som finns i olika former som alla har folsyraaktivitet. Brist uppstår främst vid otillräckligt intag, ensidig kost, hos äldre eller missbrukare eller vid malabsorptionstillstånd samt vid ökat behov såsom vid graviditet, hemolytisk anemi eller myeloproliferativa sjukdomar. Vissa läkemedel påverkar folatomsättningen t ex antiepileptika, metotrexat och trimetoprim. Lågt serumfolat under graviditet förknippats med neuralrördefekter hos fostret. Folat är nödvändigt för ett flertal metabola processer, bl a DNA-syntes och regenerering av röda blodkroppar. Obehandlad brist kan leda till megaloblastisk anemi.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?