D-Dimer - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU28289 Ackrediterad: Ja

Citratrör (blå propp)

Provrör med blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M) System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

MiniCollect: Citratrör (blå propp)

Minicollectrör med blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M) System: Plasma

Till barn och prematurer, venös provtagning: Använd MiniCollect rör.

OBS! MiniCollect-rör får endast användas för venös provtagning.

Röret fylls precis över markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

OBS! I röret finns inget vakuum.

Rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
Skickas inte i rörpost på grund av risk för läckage.

Indikationer

  • Djup ventrombos
  • Lungemboli
  • Disseminerad intravasal koagulation (DIC)
  • Preeklampsi
  • Dissikerande aortaaneurysm
  • Aktuellt att bestämma varaktigheten för antikoagulation?
  • Ingår i trombofiliutredning

Provhantering

Centrifugering
3600 x g i 10 minuter eller
2000 x g i 20 minuter

Hållbarhet

Provet skall centrifugeras och analyseras inom 4 timmar annars ska plasman avskiljas och frysas.
Avskild plasma som fryses är hållbar 1 månad i frysen.

Referensintervall

Referensintervall

Ålder (år)

Beslutsgräns D-dimer (mg/L FEU)

< 50

< 0,50


Åldersanpassad beslutsgräns över 50 års ålder; < 0,01 x patientens ålder.

Räkneexempel: cut-off-nivå vid 80 års ålder blir 0,01 x 80 = 0,8 mg/L FEU

Referensintervall räkneexempel

Ålder (år)

Beslutsgräns D-dimer (mg/L FEU)

51

< 0,51

...

...

75

< 0,75

...

...

98

< 0,98

Kommentarer

Går ej att analysera på kapillärprov. MiniCollect-rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
På grund av risk för läckage får MiniCollect-rör inte skickas i rörpost.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-D-dimer. När fibrinogen omvandlas till fibrin bildas ett nätverk av fibrintrådar, där trådarnas skärningspunkter består av ett komplex mellan två sk D-domäner och en sk E-domän från den ursprungliga fibrinogenmolekylen. Detta komplex, D2E, kallas för en D-dimer. Vid fibrinolys frigörs D-dimerer och förhöjd plasmakoncentration visar att koagulation i blodet har ägt rum och att nedbrytning av fibrin pågår.
Analysen är främst indicerad för riskbedömning och ställningstagande till fortsatt utredning vid misstanke om tromboser/embolier hos tidigare friska personer.
Förhöjda värden kan även förekomma vid andra tillstånd t ex avancerad malignitet, svåra infektioner och graviditetskomplikationer.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?