D-Dimer - P

Indikationer

 • Djup ventrombos
 • Lungemboli
 • Disseminerad intravasal koagulation (DIC)
 • Preeklampsi
 • Dissikerande aortaaneurysm
 • Aktuellt att bestämma varaktigheten för antikoagulation?
 • Ingår i trombofiliutredning

Provtagning

Provet tas i citratrör med blå propp.
Till barn och prematurer, venös provtagning: använd MiniCollect rör.
OBS! MiniCollect-rör får endast användas för venös provtagning.

Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M)
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med blå propp

MiniCollect: Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M)
OBS! MiniCollect-rör får endast användas för venös provtagning.
Röret fylls över markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS ! I röret finns inget vakuum.
Rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
Skickas inte i rörpost på grund av risk för läckage.

MiniCollect-rör

Provhantering

Centrifugering

3600 x g i 10 minuter eller
2000 x g i 20 minuter

Hållbarhet

Provet skall centrifugeras och analyseras inom 4 timmar annars ska plasman avskiljas och frysas.
Avskild plasma som fryses är hållbar 1 månad i frysen.

Referensintervall

Referensintervall

Ålder (år)

Beslutsgräns D-dimer (mg/L FEU)

< 50

< 0,50


Åldersanpassad beslutsgräns över 50 års ålder; < 0,01 x patientens ålder.

Räkneexempel: cut-off-nivå vid 80 års ålder blir 0,01 x 80 = 0,8 mg/L FEU

Referensintervall räkneexempel

Ålder (år)

Beslutsgräns D-dimer (mg/L FEU)

51

< 0,51

...

...

75

< 0,75

...

...

98

< 0,98

Kommentarer

Går ej att analysera på kapillärprov. MiniCollect-rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
På grund av risk för läckage får MiniCollect-rör inte skickas i rörpost.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-D-dimer. När fibrinogen omvandlas till fibrin bildas ett nätverk av fibrintrådar, där trådarnas skärningspunkter består av ett komplex mellan två sk D-domäner och en sk E-domän från den ursprungliga fibrinogenmolekylen. Detta komplex, D2E, kallas för en D-dimer. Vid fibrinolys frigörs D-dimerer och förhöjd plasmakoncentration visar att koagulation i blodet har ägt rum och att nedbrytning av fibrin pågår.
Analysen är främst indicerad för riskbedömning och ställningstagande till fortsatt utredning vid misstanke om tromboser/embolier hos tidigare friska personer.
Förhöjda värden kan även förekomma vid andra tillstånd t ex avancerad malignitet, svåra infektioner och graviditetskomplikationer.

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Plasma
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU28289
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?