Förenlighetsprövning, BAS-test

Remiss: Remiss Blodcentralen Pdf, 1016.4 kB.
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL Ev. kapillärrör
Tillsats: EDTA System: Blod och plasma

Speciella regler för barn <4 månader: BAS-test utförs på prov från modern, se: Blodgruppering, barn <4 månader Länk till annan webbplats..

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter att det fyllts.
Minsta provmängd: 3 cm
Kapillärrör: 500 μL

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Indikation

BAS-test, Blodgruppskontroll och AntikroppsScreening, utförs inför beställning av erytrocytenheter.
Vid beställning av plasma och trombocyter krävs endast giltig blodgruppering på patienten.

Provhantering

Om provet inte omgående kan transporteras till Blodcentralen ska det förvaras stående i kylskåp.
Provet centrifugeras på Blodcentralen.

Intern transport
Prov transporteras inom sjukhuset till laboratoriet via rörpost eller av sjukhuspersonal.

Extern transport
Provmaterial packas och skickas av personal på Laboratoriemedicin Blekinge enligt gällande rutiner. Transporten sker sedan med Region Blekinges transporter eller med ordinarie postgång.

Hållbarhet

Prov för BAS-test ska vara högst 3 dygn (provtagningsdag inräknad) vid analystillfället.

Remisshantering

Remisstyp: Remiss blodcentralen Länk till annan webbplats.

Ange önskat antal blodkomponenter, tid för transfusion samt beställande avdelning.
Ange diagnos, senaste blodtransfusion, tidigare graviditeter samt om och i så fall när Rh-profylax givits.
Om patienten ska ha bestrålat blod anges detta på remissen.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll ska utföras i samband med provtagningen. Det innebär att kontrollera att patientens identitetsuppgifter stämmer överens med märkning på rör och remiss.
Att identitetskontrollen utförts styrks med provtagarens underskrift.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentarer

Negativ BAS-test:
Innebär att inga erytrocytantikroppar har påvisats.
BAS-testen är giltig i 5 dygn (inkl. provtagningsdatum) och under tiden kan erytrocyter beställas och utlämnas utan ytterligare provtagning.

Positiv BAS-test:
Innebär att irreguljära erytrocytantikroppar har påvisats.
I dessa fall krävs MG-test.

Svarsrutiner

I normalfall är svarstiden för BAS-test 2 timmar.
I akuta fall 1 timme.
Rekvirenter, med tillgång till NCS Cross, får tillgång till svar elektroniskt via BlodInfo/InterInfo.
Transfusionsdokument medföljer respektive erytrocytkoncentrat vid utlämning till patient.

Avvikande svar

En positiv BAS-test innebär att irreguljära erytrocytantikroppar har påvisats i patientens plasma. I dessa fall krävs en antikroppsidentifiering samt Mottagare/Givare-test (MG-test) av blodenheter före transfusion.

Om en antikroppsidentifiering behövs kontaktas beställande avdelning via telefon.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?