Dialysvätska, Dv

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
Ackrediterad: Nej

Plaströr (Sterilt)

Plaströr med vit propp

Rörstorlek/blodvolym: 8 mL, rund botten med propp
Tillsats: Utan tillsats System: Dialysvätska, Dv

Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.

Dv-Kalium (NPU10168)
Dv-Klorider (NPU20039)
Dv-Natrium (NPU28973)

Hållbarhet

Hållbarhet

Analys

Rumstemperatur

Kyl

Frys

Dv-Natrium

2 veckor

2 veckor

1 år

Dv-Kalium

1 vecka

1 vecka

1 år

Dv-Klorid

1 vecka

4 veckor

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Kalium

1,9 - 2,1

mmol/L

Klorider

104 - 114

mmol/L

Natrium

136 - 144

mmol/L

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?