FSH, Follitropin - S

Indikationer

 • Misstanke om sjukdomar i hypotalamus-hypofys-gonad-axeln
 • Pubertetsstörningar
 • Menstruationsrubbningar: Amenorré, primär och sekundär, Oligomenorré
 • Infertilitetsutredning hos kvinnor: Anovulatoriska blödningar
 • Påvisa klimakterium
 • Infertilitetsutredning hos män: Oligo-/azoospermi

Provtagning

Provet tas i Serumrör, röd propp, RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

 

Provrör med röd, orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 veckor

Kyl

2 veckor

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor med normal menstruation

Follikelfas

3,1 - 8,1

IE/L

Toppen i cykelns mitt

2,6 - 17

IE/L

Lutealfas

1,4 - 5,5

IE/L

Postmenopausala kvinnor

27 - 133

IE/L

Män

1,0 - 12

IE/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-FSH, Follikelstimulerande hormon (FSH) tillhör, tillsammans med LH, gonadotropinerna. FSH och LH reglerar och stimulerar synergistiskt tillväxten och funktionen av gonaderna (äggstockar och testiklar). Hos kvinnor stimulerar FSH granulosacellerna i ovariets folliklar till såväl cellproliferation som östradiolsyntes. Hos män stimuleras spermatogenesen.
FSH och LH frisätts i pulser från hypofysens framlob och cirkulerar i fri form i blodet.

Bestämning av FSH tillsammans med LH används vid utredning av gonadfunktionen t ex vid kongenitala sjukdomar med kromosomavvikelser, polycystiska äggstockar(PCO), amenorré och menopaussyndrom hos kvinnor samt vid utredning av infertilitet hos såväl kvinnor som män. 

Övrig information

 • Analyseras: 2 gånger/vecka
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU04014
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?