FSH, Follitropin - S

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn Analyseras: 2 gånger/vecka
NPU-kod: NPU04014 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Serumrör (röd propp)

Provrör med röd propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Indikationer

  • Misstanke om sjukdomar i hypotalamus-hypofys-gonad-axeln
  • Pubertetsstörningar
  • Menstruationsrubbningar: Amenorré, primär och sekundär, Oligomenorré
  • Infertilitetsutredning hos kvinnor: Anovulatoriska blödningar
  • Påvisa klimakterium
  • Infertilitetsutredning hos män: Oligo-/azoospermi

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

1 år

OBS! Om provet inte analyseras inom 24 timmar ska serumet avskiljas till ett nytt rör.

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor med normal menstruation

Follikelfas

3,1 - 8,1

IE/L

Toppen i cykelns mitt

2,6 - 17

IE/L

Lutealfas

1,4 - 5,5

IE/L

Postmenopausala kvinnor

27 - 133

IE/L

Män

1,0 - 12

IE/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-FSH, Follikelstimulerande hormon (FSH) tillhör, tillsammans med LH, gonadotropinerna. FSH och LH reglerar och stimulerar synergistiskt tillväxten och funktionen av gonaderna (äggstockar och testiklar). Hos kvinnor stimulerar FSH granulosacellerna i ovariets folliklar till såväl cellproliferation som östradiolsyntes. Hos män stimuleras spermatogenesen.
FSH och LH frisätts i pulser från hypofysens framlob och cirkulerar i fri form i blodet.

Bestämning av FSH tillsammans med LH används vid utredning av gonadfunktionen t ex vid kongenitala sjukdomar med kromosomavvikelser, polycystiska äggstockar(PCO), amenorré och menopaussyndrom hos kvinnor samt vid utredning av infertilitet hos såväl kvinnor som män. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?