FSH, Follitropin - S

Indikationer

 • Misstanke om sjukdomar i hypotalamus-hypofys-gonad-axeln
 • Pubertetsstörningar
 • Menstruationsrubbningar: Amenorré, primär och sekundär, Oligomenorré
 • Infertilitetsutredning hos kvinnor: Anovulatoriska blödningar
 • Påvisa klimakterium
 • Infertilitetsutredning hos män: Oligo-/azoospermi

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller serumrör, röd propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

Provrör med röd och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

14 dygn

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

Follikelfas

3,5 - 13

IU/L


Ovulationsfas

4,7 - 22

IU/L


Lutealfas

1,7 - 7,7

IU/L


Postmenopaus

26 - 135

IU/L

Män


1,5 - 12

IU/L

Barn

före pubertet

< 3,0

IU/L

Kommentarer

Prov bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser dvs. > 5 mg/dygn.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-FSH, Follikelstimulerande hormon (FSH) tillhör, tillsammans med LH, gonadotropinerna. FSH och LH reglerar och stimulerar synergistiskt tillväxten och funktionen av gonaderna (äggstockar och testiklar). Hos kvinnor stimulerar FSH granulosacellerna i ovariets folliklar till såväl cellproliferation som östradiolsyntes. Hos män stimuleras spermatogenesen.
FSH och LH frisätts i pulser från hypofysens framlob och cirkulerar i fri form i blodet.

Bestämning av FSH tillsammans med LH används vid utredning av gonadfunktionen t ex vid kongenitala sjukdomar med kromosomavvikelser, polycystiska äggstockar(PCO), amenorré och menopaussyndrom hos kvinnor samt vid utredning av infertilitet hos såväl kvinnor som män. 

Övrig information

 • Analyseras: 2 gånger/vecka
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU04014
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.