EVF, Erytrocyter Volymfraktion - B

Synonymer: Hematokrit

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01961 Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL 
Tillsats: EDTA System: Blod

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provtagning vid Kryoglobulinemi patient ska förvara och transporteras i 37 ºC.

Indikationer

  • B-EVF är starkt korrelerat till både B-EPK och B-Hb
  • B-EVF ingår i behandlingsmålet för polycytemi vera
  • Diagnostik och uppföljning av myeloproliferativ sjukdom

Hållbarhet

Rumstemp

24  timmar

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

Kvinnor

0,35 - 0,46

Män

0,40 - 0,50

Referensintervall barn

Pojkar

0 - 14 d

0,39 - 0,53

15 - 30 d

0,30 - 0,45

31 - 60 d

0,26 - 0,37

61 - 180 d

0,28 - 0,37

6 m - 7 år

0,30 - 0,39

8 - 11 år

0,32 - 0,42

12 - 17 år

0,36 - 0,49

Flickor

0 - 14 d

0,40 - 0,57

15 - 30 d

0,32 - 0,44

31 - 60 d

0,27 - 0,35

61 - 180 d

0,30 - 0,37

6 m - 7 år

0,30 - 0,39

8 - 11 år

0,32 - 0,42

12 - 17 år

0,33 - 0,45

Medicinsk bakgrund och bedömning

B-EVF, B-Erytrocyter Volymfraktion

B-EVF anger erytrocyternas procentuella andel av blodvolymen. Isolerad bestämning av B-EVF ger sällan någon information utöver isolerad bestämning av hemoglobinkoncentrationen.

Av tradition brukar EVF användas för att följa patienter med relativ och absolut polycytemi och eventuell risk för viskositetsstörning och tromboemboliska komplikationer. En ofta rekommenderad nivå vid behandling av patienter med polycytemia rubra vera är 0,45 eller strax därunder.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?