EVF, Erytrocyter Volymfraktion - B

Synonymer: Hematokrit

Indikationer

  • B-EVF är starkt korrelerat till både B-EPK och B-Hb
  • B-EVF ingår i behandlingsmålet för polycytemi vera
  • Diagnostik och uppföljning av myeloproliferativ sjukdom

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

24  timmar


 

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

Kvinnor

0,35 - 0,46

Män

0,40 - 0,50

Referensintervall barn

Pojkar

0 - 14 d

0,39 - 0,53

15 - 30 d

0,30 - 0,45

31 - 60 d

0,26 - 0,37

61 - 180 d

0,28 - 0,37

6 m - 7 år

0,30 - 0,39

8 - 11 år

0,32 - 0,42

12 - 17 år

0,36 - 0,49

Flickor

0 - 14 d

0,40 - 0,57

15 - 30 d

0,32 - 0,44

31 - 60 d

0,27 - 0,35

61 - 180 d

0,30 - 0,37

6 m - 7 år

0,30 - 0,39

8 - 11 år

0,32 - 0,42

12 - 17 år

0,33 - 0,45

Medicinsk bakgrund och bedömning

B-EVF, B-Erytrocyter Volymfraktion

B-EVF anger erytrocyternas procentuella andel av blodvolymen. Isolerad bestämning av B-EVF ger sällan någon information utöver isolerad bestämning av hemoglobinkoncentrationen.

Av tradition brukar EVF användas för att följa patienter med relativ och absolut polycytemi och eventuell risk för viskositetsstörning och tromboemboliska komplikationer. En ofta rekommenderad nivå vid behandling av patienter med polycytemia rubra vera är 0,45 eller strax därunder.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01961
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?