Provtagning

Provtagningen ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften.

Provtagning för blodgruppsbestämning och förenlighetsprövning ska av säkerhetsskäl utföras vid två separata tillfällen – detta för att kunna upptäcka förväxling.
I vissa medicinskt akuta fall är denna regel inte möjlig att tillämpa.

Ett rör och en remiss för varje analys.
Endast vid antikroppsutredning, transfusionskomplikationsutredning eller prov för titerbestämning kan flera rör på en remiss accepteras.

Märk provrör och remiss före provtagning och identitetskontroll.

Instruktion för provtagning

1. Märk provrör och remiss med patientens fullständiga identitetsuppgift

 • svenskt personnummer
 • efternamn
 • förnamn

Navelsträngsblod märks även med barnnummer.

Om personnumret inte är känt, märk med tillfällig identitet enligt landstingets fastställda system för tillfällig identifiering (reservnummer/akutnummer).

Vid provtagning på patient med skyddad identitet märks rör och remiss med ”skyddad identitet” istället för efternamn och förnamn. Fullständigt personnummer krävs.

Märk dessutom remissen med:

 • provtagningsdatum
 • beställande avdelning eller vårdinrättning
 • datum och eventuell tidpunkt för när transfusionen planeras
 • diagnos
 • mediciner
 • eventuella tidigare transfusioner, stamcellstransplantationer samt graviditeter
 • datum för given Rh-profylax
 • beräknad partus (gravida)

2. Kontrollera patientens identitet

Genom att patienten får uppge sitt namn och personnummer och/eller genom att jämföra med patientens identitetsband. I öppenvård sker kontroll mot patientens id-handling.
Kontrollera patientens uppgifter mot de uppgifter som finns på rör och remiss.

3. Utför provtagning efter anvisningar för respektive analys

4. Underteckna remissen

När provtagning och identifieringskontroll slutförts, för att styrka att identitetskontroll utförts. Skriv även namnförtydligande.

Sammanfattning

 1. Märk provrör och remiss (enligt SOSFS 2009:29).
 2. Kontrollera patientens identitet (jämför med rör och remiss).
 3. Utför provtagning efter anvisningar för respektive analys.
 4. Underteckna remissen (styrk identitetskontrollen).

Felkällor

De största felkällorna är de preanalytiska. Dessa felkällor kan och ska minimeras av provtagaren. Se Felkällor Länk till annan webbplats.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?