BlodInfo/InterInfo

BlodInfo/InterInfo används för att kontrollera uppgifter om en patient är blodgrupperad, har en giltig BAS-test/MG-test och om det finns reserverade blodkomponenter.
Detta system används även för att återrapportera transfunderade blodenheter och rapportera transfusionsreaktioner. Inloggning krävs.

Behörighet till BlodInfo/InterInfo

Varje avdelningschef har ansvar att söka behörighet för inlogg till BlodInfo/InterInfo.

Beställningsblanketten finns i startpaketet.

Blanketten hittas även i Serviceportalen under: Produkter & Tjänster / Konto och behörigheter / Konton

Blodcentralens kontaktpersoner för BlodInfo/InterInfo

Karlskrona: 0455-73 4601

Sofia Rufelt: sofia.rufelt@regionblekinge.se
Camilla Lagerlöf: camilla.lagerlof@regionblekinge.se

Patientinformation på BlodInfo/InterInfo

Patientinformation, InterInfo


I Patientinformationen finns information om patientens blodgrupp med datum för senaste immuniseringsundersökningen, BAS-testens giltighet, senaste antikroppsutlåtande, transfusionsrekommendationer och text då ev. kontrollprov begärs.

Om en blodgruppering finns utan något särskilt utlåtande så betyder det att inga irreguljära erytrocytantikroppar finns påvisade.

Saknas giltig BAS-test på patienten står det ”giltig BAS-test saknas”.

Under en pågående analys står det ”Pågår” under ”giltig BAS-test saknas”.

Under Reservationer syns vad som är reserverat till patienten. Är komponenten utlämnad från blodcentralen, står det Utlämnad/ datum/ klockslag efter aktuell påse.

Exempel på information i BlodInfo/InterInfo om Blodgruppering och Förenlighetsprövning. Pdf, 148.3 kB.

Transfusionshistorik

Transfusionshistorik, InterInfo


Information om de blodenheter blodmottagaren/patienten transfunderats med.

Återrapportering av transfunderad blodkomponent

Enligt föreskriften SOSFS 2009:29 ska varje klinik eller annan vårdinrättning som ger blodtransfusioner ha rutiner för återrapportering av varje utförd transfusion eller annan slutlig användning av varje enskild blodenhet och att användningen dokumenteras. Det krävs att varje transfusionsdokument med påklistrad etikett från levererad blodenhet sparas i patientens journal.

Transfusionsrapporteingen kan ske när transfusionen påbörjats eller i nära anslutning till avslutad transfusion.

Rapportera, InterInfo


Utförande

Under flik ”Rapportera” rapporterar du den/de komponenter som har transfunderats.
Fyll i Blodenhet Del 1 och Del 2, transfusionsdatum/tid och klicka på Registrera.

OBS!!! Plasma återrapporteras på samma sätt som erytrocyter. Blodenhet ska vara ibockad.

Har fel blodkomponent rapporterats, kontakta blodcentralen omgående.

Ej transfunderade blodenheter

Samtliga blodenheter som inte transfunderas ska ovillkorligen rapporteras till blodcentralen som då ombesörjer rapportering av dessa till blodsystemet. Detta sker bäst genom att blodenheterna återlämnas, även om de är skadade eller läcker. De enheter som återlämnas till blodcentralen ska återlämnas personligen till personal på blodcentralen eller klinisk kemi.

Återrapportering med transfusionsreaktion

Under fliken ”Rapport” väljer du fliken ”Transfusion med reaktion”. Återrapporteringen ska genast utföras på den blodenhet som misstänkts har gett upphov till transfusionsreaktionen.
När en blodenhet har rapporterats med reaktion upphör BAS-testens giltighet och MG-test måste göras. Detta för patientens säkerhet.

Viktigt!!! Tänk på att du alltid ska fylla i blanketten ”Rapport vid transfusionsreaktion” och följ instruktion som finns på blankettens baksida.

Länk till ”Rapport vid transfusionskomplikation” Länk till annan webbplats.

Utförande

  • Tryck på aktuell blodpåse-länk under ”Reservationer”.
  • Del 1(Tappningsnummer) och del 2 (komponentkod) fylls då i vid blodenheten.
  • Kontrollera att rätt blodenhet är vald.
  • Fyll därefter i typ av reaktion.
  • Tryck registrera.
Transfusion med reaktion

Fördröjd transfusionsreaktion av redan rapporterad komponent

Har blodkomponenten transfusionsrapporterats och det sker en transfusionsreaktion under eller efter en transfusion, rapporteras transfusionsreaktionen under fliken ”Historik”.

Tryck därefter ”Rapportera transfusionsreaktion”.

Fördröjd transfusionsreaktion, InterInfo


Viktigt!!! Du ska alltid fylla i blanketten ”Rapport vid transfusionskomplikation” och lämna denna tillsammans med prover till blodcentralen i nära anslutning till transfusionskomplikationen. Upplysning och instruktion finns på blankettens baksida.

Länk till ”Rapport vid transfusionskomplikation” Länk till annan webbplats.

OBS!!! När en enhet har rapporterats med reaktion upphör BAS-testens giltighet och MG-test måste göras. Detta för patientens säkerhet.

Utskrift från Interinfo/Blodinfo

NCS Cross: Interinfo/Blodinfo öppnas via IE11. Utskrift kan göras via ”högerklick” – en meny blir synlig och funktionen ”Skriv ut” blir valbar.

WEADDSync: Interinfo/Blodinfo öppnas via Microsoft Edge. Utskrift kan göras via tangentbordet och tangenterna Ctrl och P – en utskriftsdialog öppnas.

Inom en snar framtid kommer stödet för IE11 att upphöra och det innebär att Interinfo/Blodinfo kommer att öppnas enbart via Microsoft Edge.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?