BlodInfo/InterInfo

BlodiInfo/InterInfo används för att kontrollera uppgifter om en patient är blodgrupperad, har en giltig BAS-test/MG-test och om det finns reserverade blodkomponenter.
Detta system används även för att återrapportera transfunderade blodenheter och rapportera transfusionsreaktioner. Inloggning krävs.

Behörighet till BlodInfo/InterInfo

Varje avdelningschef har ansvar att söka behörighet för inlogg till BlodInfo/InterInfo.

Beställningsblanketten finns i startpaketet.

Blanketten hittas även i beställningsportalen under: Konton och behörigheter / Konton / Vårdsystem

Blodcentralens kontaktpersoner för BlodInfo/InterInfo

Karlskrona: 0455-73 4601

Sofia Rufelt: sofia.rufelt@regionblekinge.se
Camilla Lagerlöf: camilla.lagerlof@regionblekinge.se
Therese Karmberg: therese-a.karmberg@regionblekinge.se

Patientinformation på BlodInfo/InterInfo

Under de olika flikarna finns information om patienten

Patientinformation

 • Blodgruppering
 • Eventuell BAS-test
 • Eventuell MG-test
 • Utlåtande
 • Meddelande. ”Vid frågor kontakta blodcentralen”
 • Eventuell reservation

Exempel på information i BlodInfo/InterInfo om Blodgruppering och Förenlighetsprövning. Pdf, 148.3 kB.

Transfusionshistorik

Information om de blodenheter blodmottagaren/patienten transfunderats med.

Rapportera

Återrapportering av transfunderade eller kasserade enheter utförs.
Har fel blodkomponent rapporterats, kontakta blodcentralen omgående.

Patientinformation Pdf, 101.4 kB.

Återrapportering av transfunderad blodkomponent

Under flik ”Rapportera” rapporterar du den/de komponenter som har transfunderats
För att undvika felregistrering kan du trycka på aktuell ”blodpåse-länk” (innehållande tappningsnummer och komponentkod).
Del 1(Tappningsnummer) och del 2 (komponentkod) fylls i vid blodenhet.

Viktigt, vid rapportering av plasma ska blodenhet vara förbockad.

Plasma rapporteras lika som erytrocyt eller trombocyt.

Kontrollera att rätt blodenhet är vald.
Tryck sedan registrera

Transfusionsrapporteingen kan ske när transfusionen påbörjats eller i nära anslutning till avslutad transfusion.

Transfunderade blodenheter

Enligt föreskriften SOSFS 2009:29 ska varje klinik eller annan vårdinrättning som ger blodtransfusioner ha rutiner för återrapportering av varje utförd transfusion eller annan slutlig användning av varje enskild blodenhet och att användningen dokumenteras. Det krävs att varje transfusionsdokument med påklistrad etikett från levererad blodenhet sparas i patientens journal.

Ej tranfunderade blodenheter

Samtliga blodenheter som inte transfunderas ska ovillkorligen rapporteras till blodcentralen som då ombesörjer rapportering av dessa till blodsystemet. Detta sker bäst genom att blodenheterna återlämnas, även om de är skadade eller läcker. De enheter som återlämnas till blodcentralen ska återlämnas personligen till personal på blodcentralen eller klinisk kemi.

Återrapportering Pdf, 125.2 kB.

Återrapportering med transfusionsreaktion

Under fliken ”Rapport” väljer du fliken ”Transfusion med reaktion” Återrapporteringen ska genast utföras på den blodenhet som misstänkts har gett upphov till transfusionsreaktionen.
När en blodenhet har rapporterats med reaktion upphör BAS-testens giltighet och MG-test måste göras. Detta för patientens säkerhet.

Viktigt!!! Tänk på att du alltid ska fylla i blanketten ”Rapport vid transfusionsreaktion” och följ instruktion som finns på blankettens baksida.

Länk till ”Rapport vid transfusionskomplikation” Länk till annan webbplats.

Utförande

 • Tryck på aktuell blodpåse-länk (tappningsnummer och komponentkod).
 • Del 1(Tappningsnummer) och del 2 (komponentkod) fylls då i vid blodenheten.
 • Kontrollera att rätt blodenhet är vald.
 • Fyll därefter i typ av reaktion
 • Tryck registrera.

Fördröjd transfusionsreaktion av redan rapporterad komponent

Har blodkomponenten transfusionsrapporterats och det sker en transfusionsreaktion under eller efter en transfusion, rapporteras transfusionsreaktionen under fliken ”Historik”.

Tryck därefter ”Rapportera transfusionsreaktion”.

Viktigt!!! Du ska alltid fylla i blanketten ”Rapport vid transfusionskomplikation” och lämna denna tillsammans med prover till blodcentarlen i nära anslutning till transfusionskomplikationen. Upplysning och instruktion finns på blankettens baksida.

OBS!!! När en enhet har rapporterats med reaktion upphör BAS-testens giltighet och MG-test måste göras. Detta för patientens säkerhet.

Återrapportering med transfusionsreaktion Pdf, 168.4 kB.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?