Analysförteckning / Analysportal

I analysportalen för Transfusionsmedicin finns provtagningsanvisningar för analyser som utförs av Blodcentralerna i Karlshamn och Karlskrona.

Analysportalen för Transfusionsmedicin


Blodcentralen ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?