Bestrålning av blodkomponenter

Beställning av bestrålade blodkomponenter (erytrocyter och trombocyter) görs via blodcentralen i Karlskrona.

Plasma behöver inte bestrålas.

För transfusion i Karlskrona

Patienter med antikroppar (krav på MG-test):
Rör och remiss med beställning ska vara blodcentralen i Karlskrona tillhanda senast 8.30 dagen innan planerad transfusion.
Klart för utlämning efter 12.30 dagen efter.

Patienter med godkänd BAS-test:
Om möjligt beställ senast dagen innan transfusion planeras.

  • Kompontenter som beställs senast 8.30 vardagar kommer att kunna hämtas ca 15.30 samma dag.
  • Komponenter som beställs senast 12.00 vardagar kommer att kunna hämtas ca 17.30 samma dag.

I akuta fall kan bestrålade komponenter tillhandahållas inom 2 timmar.

För transfusion i Karlshamn

Patienter med antikroppar (krav på MG-test):
Rör och remiss med beställning ska vara blodcentralen i Karlskrona tillhanda senast 8.30 dagen innan planerad transfusion.

Klart för utlämning eftermiddag dagen efter.

Patienter med godkänd BAS-test:
Om möjligt beställ dagen innan transfusion planeras.

Kompontenter som beställs senast 8.30 vardagar kommer att kunna hämtas ca16.30 samma dag.
Komponenter som beställs senast 12.00 vardagar kommer att kunna hämtas ca 11.45 nästkommande dag (om vardag).

I akuta fall kan bestrålade komponenter tillhandahållas inom 2 timmar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?