Remisser

Remiss Blodcentralen (för BAS-test, MG-test och blodgruppering)

Remiss Blodcentralen

OBS! Ett EDTA-rör och en remiss per analys.

Allt på remissen, förutom provtagarens namnunderskift, kan fyllas i innan utskrift.
Intyga att korrekt identitetkontroll utförts genom att skriv under på angivet ställe.
Rensa remissen genom att trycka på ”Rensa blankett”.

Rapport för transfusionskomplikation

Rapport vid transfusionskomplikation


Transfusionskomplikation skall rapporteras i Blodinfo samt på denna rapportblankett.
Se intruktioner på blankettens baksida.
”Rapport för transfusionskomplikation” skrivs ut innan den fylls i.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?