Remisser

Remiss Blodcentralen (för BAS-test, MG-test och blodgruppering).
OBS! Ett EDTA-rör och en remiss per analys.
- Fyll i remissen innan du skriver ut.
- Skriv under när du har utfört ID-kontroll.
Rensa remissen genom att trycka på ”Rensa blankett”.

”Rapport för transfusionskomplikation” skrivs ut innan den fylls i.

Remiss Blodcentralen Pdf, 1016.4 kB.

Rapport vid transfusionskomplikation Pdf, 161.4 kB.

Blodcentralen ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?