Förenliga blodgrupper

Vid Transfusion ska Blodgruppsförenlighet föreligga och om möjligt används blod som är grupplikt enligt ABO- och Rh systemen. I vissa situationer görs undantag.

Erytrocyter / Trombocyter  Plasma

Förenliga blodgrupper

Nedanstående regler gäller om blodgruppsförenlighet:

Erytrocyter / Trombocyter

  • O kan ges till alla
  • A kan ges till A och AB
  • B kan ges till B och AB
  • AB kan bara ges till AB 

Plasma

  • AB kan ges till alla
  • A kan ges till A och O
  • B kan ges till B och O
  • O kan bara ges till O

Rh(D)-negativa blodkomponenter kan ges till både Rh(D)-negativa och
Rh(D)-positiva personer, undantaget vissa immuniseringar.

Vid transfusion av blodkomponenter till barn <4 månader väljs i de flesta fall O RhD neg erytrocyter och AB plasma. Hänsyn tas alltid till eventuell immunisering hos modern, erytrocyterna ska då sakna det antigen som modern har antikroppar mot. I dessa fall kan ett nytt prov från modern behövas för BAS-test eller MG-test och blodcentralen kan kontaktas för besked.

Blodenhetens egenskaper ska överensstämma med ordination (t.ex. bestrålad).

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?