Förenliga blodgrupper

Vid Transfusion ska Blodgruppsförenlighet föreligga och om möjligt används blod som är grupplikt enligt ABO- och Rh systemen. I vissa situationer görs undantag.

Erytrocyter / Trombocyter  Plasma

Förenliga blodgrupper

Nedanstående regler gäller om blodgruppsförenlighet:

Erytrocyter / Trombocyter

  • 0 kan ges till alla
  • A kan ges till A och AB
  • B kan ges till B och AB
  • AB kan bara ges till AB 

Plasma

  • AB kan ges till alla
  • A kan ges till A och 0
  • B kan ges till B och 0
  • O kan bara ges till 0

Rh(D)-negativa blodkomponenter kan ges till både Rh(D)-negativa och
Rh(D)-positiva personer, undantaget vissa immuniseringar.

Vid transfusion av blodkomponenter till barn <4 månader väljs i de flesta fall 0 RhD neg erytrocyter och AB plasma. Hänsyn tas alltid till eventuell immunisering hos modern, erytrocyterna ska då sakna det antigen som modern har antikroppar mot. I dessa fall kan ett nytt prov från modern behövas för BAS-test eller MG-test och blodcentralen kan kontaktas för besked.

Blodenhetens egenskaper ska överensstämma med ordination (t.ex. bestrålad).

Blodcentralen ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.