Hämta och transportera blodkomponenter

Hantering av blodkomponenter ska ske under bestämda rutiner så att optimal funktion bevaras i blodkomponenten, risk för bakteriell kontamination minimeras samt patientsäkerheten inte äventyras.

Hämtning

  • Personal som hämtar blodkomponenter bör ha vårdutbildning, samt ha grundläggande kunskap om de olika komponenter som blodcentralen tillhandahåller (erytrocyter, plasma och trombocyter).
  • Vid hämtning av blodkomponenter ska personal ha med sig skriftligt namn och personnummer eller reservnummer på den/de patient/er som han/hon avser hämta till. De ska även veta vilken typ av blodkomponent som ska hämtas, varför, var och hur den ska förvaras under transport.
  • Vårdgivarens personal ska använda egen transportväska/box, tidigare erhållen av Blodcentralen. Väskan ska vara spritad innan ny blodkomponent placeras i transportväska/box. Saknar vårdgivaren transportväska, tillhandahålls sådan av Blodcentralen.
  • Endast en blodkomponent åt gången per patient och transportväska får hämtas på Blodcentralen.
  • Blodkomponenter avhämtas omedelbart före planerad transfusion (transfusion ska ha påbörjats inom 15 minuter från avhämtning).

Transport

Erytrocyter och plasma transporteras i transportväska avsedd för blodtransport för att bibehålla temperaturen 2-4 grader Celsius i komponenten. Vid transport längre tid än 15 minuter ska kylklamp användas i transportväska. Kylklamp erhålls av Blodcentralens personal. Kylklamp ska inte läggas direkt på komponenten.

Trombocyter ska transporteras i transportväska för blodtransport för att bevara temperaturen 20-24 grader Celsius i komponenten. Trombocytkoncentrat bör transporteras separerade från andra blodkomponenter på grund av olika krav på lagringstemperatur.

Förvaring

Blod får inte förvaras på avdelningen.
Undantag: Operation, Thoraxoperation och IVA, som har egna blodkylar.Erytrocyter och plasma kan förvaras i av Blodcentralen godkänt, larmad och kontrollerad blodkyl under reservationstiden (finns på Blodcentralerna, Operation, Thoraxoperation och IVA). Blodkomponenterna får INTE förvaras i vanligt kylskåp eller medicinkyl.

Finns inte godkänd blodkyl transfunderas erytrocyter och plasma snarast.

Trombocyter får inte förvaras i kylskåp. Ska transfunderas omedelbart.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?